Підсумковий тест з дисципліни "Екологія" (з позначенням правильних відповідей), страница 4

Тип розміщення рослин і деких тварин у межах ареалу популяції, який характерний для штучних біоценозів посіву культурних рослин або розподілі комахоїдних птахів під час гніздування (ВІРНА)  рівномірний

Тип розміщення, який зустрічаєтсья досить рідко і виражаєтсья в тому, що біотоп забезпечує всіх особин ресурсами в однаковій мірі: (ВІРНА)  випадковий

Тип розміщення, який найбільш властивий рослинам і результатом вегетативного розмноження та опадання важкого насіння в безпосередній близкості від материнського організму (ВІРНА)  контагіозний

Трофічні ланцюги в агроекосистемі: (ВІРНА)  короткі

У світі залишилося резервної землі для створення агроекосистем (знаходиться у тропіках) у розмірі: (ВІРНА)  1 млрд. га

Угруповання рослин складають: (ВІРНА)  фітоценоз

Форма зв"язку у біоценозі, коли особини одного виду забезпечують перенесення особин іншого виду: (ВІРНА)  форичні

Форма зв"язку у біоценозі, що полягає в тому, що особини одного виду використовують ососбин іношого виду чи їхні частини тіла для побудови необхідних їм гнізд або схованок: (ВІРНА)  фабричні

Форма зв"язку, коли один організм змінює середовище в бік, сприятливий для інших організмів: (ВІРНА)  топічні

Форма організації популяцій тварин, коли окремі особини існують практично незалежно одна від одної, лише на короткий період формують репродуктивні пари: (ВІРНА)  поодинокий спосіб життя

Форма організації популяцій тварин, у яких партнери, що беруть участь у розмноженні, утворюють пари на тривалий час і не лише на період спарювання, але й зберігаються під час виведення, вигодовування та виховування молоді: (ВІРНА)  сімейний спосіб життя

Форма організації популяцій тварин, яка полягає в об"єднанні тварин у групи чисельністю у кілька десятків або сотень особин, вони існують, як правило, цілорічно і лише в період розмноження можуть розбиватися на сімейні пари; часто є лідер і складна ієрархія підпорядкування особин: (ВІРНА)  зграя

Форма організації у тварин, яка характеризується наявністю одного самця, 2-3 самок та кількох особин молодняку (ВІРНА)  прайди

Хімічні препарати, які використовуються для пригнічення бур"янистої рослинності (ВІРНА)  гербіциди

Хімічні препарати, які використовуються для пригнічення розвитку шкідливих грибів (ВІРНА)  фунгіциди

Хімічні речовни, що використовуються для контролю чисельності комах (ВІРНА)  інсектициди

Хто запропонував термін екосистема? (ВІРНА)  А. Тенслі

Ці екосистеми формуються в умовах континентального клімату з різкою перевагою випаровування над опадами; характерні дуже високі температупи до +56,5 С; властиві температурні коливання до +10-12 С; незначна кількість опадів; займають 32 % суходолу; зріджений рослинний покрив, тваринний світ дуже бідний (ВІРНА)  пустелі

Часом виникнення екології як самостійної науки вважають: (ВІРНА)  другу половину 19 ст.

Частина біосфери планети, перетворена в результаті сільськогосподарської діяльності людини (ВІРНА)  агросфера

Чим визначається ступінь евтрофізації водоймища? (ВІРНА)  концентрацією сполук азоту, фосфору, калію

Чим відрізняється біогеоценоз від екосистеми? (ВІРНА)  конкретною територіальною прив"язаністю

Чисельність популяцій - це число особин на певній ділянці (ВІРНА)  одного виду тварин чи рослин

Чому кількість трофічних рівнів в екосистемі не може бути великою? (ВІРНА)  більша частина їжі йде на продукування енергії

Чому саме жир є найбільш доцільною запасною речовиною для тварин-мешканців посушливих зон? (ВІРНА)  жир при окислюванні дає воду

Чорноземні та лучно-чорноземні грунти складають від усіх чорноземів світу: (ВІРНА)  67 %

Щільність якої рослини збільшується при збільшенні навантаження на лучне угруповання? (ВІРНА)  перстач гусячий

Що означає термін "обнасінення", який зустрічається в пасовищних змінах? (ВІРНА)  утворення лучними рослинами насіння природним шляхом

Що таке безорне землеробство? (ВІРНА)  технологія запобігання ерозії грунту

Що таке біосфера? (ВІРНА)  сфера життя живих організмів

Що таке рекультивація? (ВІРНА)  відновлення техногенно порушених грунтів

Що таке стиль життя з екологічної точки зору?  (ВІРНА)  Визначає зв"язок між людством і довкіллям