Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для забою худоби,

знекровлення та збирання крові»

СУМИ

2010


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технологічного обладнання харчових виробництв

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для забою худоби,

знекровлення та збирання крові»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

напрям підготовки 6.051701

денної і заочної форми навчання

СУМИ

2010

УДК:637.02

Укладачі: Радчук О.В., зав. кафедри, к.т.н., доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв

Кацов В.М. ст. викладач кафедри   технологічного обладнання харчових виробництв

        Технологічне обладнання для м’ясної промисловості: методичні вказівки  до виконання практичних занять на тему: «Вивченння обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові »  для студентів 4 курсу спеціальності 6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” напрям підготовки 6.051701, денної і заочної форми навчання /Суми, 2010.-с. 23

В методичних  вказівках викладені загальні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни “Технологічне обладнання для м’ясної промисловості”.

Рецензенти: Сіренко В.Ф.,к.т.н., доцент кафедри енергетики в АПК; Шандиба О.Б., к.т.н., доцент, завідувач кафедри охорони праці Сумського національного агарного університету.

Відповідальний за випуск: к.т.н. доцент зав. кафедри технологічного обладнання харчових виробництв Радчук О.В.

Рекомендовано до видання вченою радою навчально-наукового інженерно-технологічного інституту СНАУ

Протокол № 7 від “ 22 ” березня 2010 року.

©Сумський національний аграрний університет, 2010

Практичне заняття №3

Оглушення тварин – перед забійний технологічний процес.

Мета: 1. Вивчити способи оглушення тварин;

 2. Відмітити переваги і недоліки кожного із цих способів;

Порядок виконання роботи:

1.  Вивчити способи оглушення тварин;

2.  Відмітити переваги і недоліки кожного із цих способів;

Основні теоретичні відомості

Велику рогату худобу (ВРХ), коней, дрібну рогату худобу (ДРХ) і свиней оглушують з метою ослаблення чутливості тварин і втрати здатності до руху, що забезпечує безпечні умови праці під час виконання технологічних операцій і поліпшення санітарних умов в цеху.

В оглушеної тварини порушуються спинномозкові рефлекси і дихання, але серце продовжує працювати. Довго тривалість шокового стану в якому перебуває тварина після оглушення, дає можливість для накладання путових ланцюгів на ноги і піднімання їх на шлях знекровлення.

Законодавством по захисту тварин дозволено використовувати наступні способи оглушення:

·  Ураження головного мозку механічною дією з використанням ударно-бойкових пристроїв;

·  Ураження нервової системи електричним струмом;

·  Анастезування діоксидом вуглецю або іншими хімічними речовинами (хімічний спосіб).

Механічний спосіб полягає в нанесенні удару відповідної сили в лобну частину голови, вище рівня очей так, щоб тварина була оглушена з першого удару без руйнування лобної кістки і крововиливу в мозок.

Механічне оглушення тварин здійснюють за допомогою стилета, дерев’яного або механічного молота масою 1,5-2 кг з товщиною рукоятки до 1м, пневномолота або пістолета.

Оглушення тварин за допомогою електричного струму двома контактами до голови в її потиличну частину або одним контактом до голови, а іншим до передніх ніг, або до іншої частини тіла тварини. Використовують струм оглушення напругою 125÷250 В і силою 1…1,5 А і частотою 50…2400 Гц.

Параметри струму вибирають в залежності від виду тварини, її віку, вгодованості і ваги.

Анастезування (оглушення) тварин газовою сумішшю, що складається з діоксиду вуглецю 68-80%, 0,02 хлороформу і 20-35% повітря використовують при обробці свиней і птахів, поміщаючи їх у герметичні камери і витримують протягом 10-40 с.

Тварина втрачає свідомість і залишається в нерухомому розслабленому стані 1-3 хв. За цей час її піднімають на підвісний шлях, забивають і знекровлюють. Кожен із способів має свої переваги і недоліки.

При механічному оглушенні вдається уникнути переломів кісток скелета і крововилив у тканини і внутрішні органи. У результаті цього якість м’яса поліпшується порівняно з м’ясом, отриманим від тварин, що оглушені електричним струмом. Водночас цей спосіб більш трудомісткий і потребує вищої кваліфікації робітників.

Похожие материалы

Информация о работе