Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 3

Бокс складається з рами 3, зварної конструкції із швелерів і кутників, до якої прикріплені стінки – задня 11 і бокова 15. Тварина надходить в бокс через бокові двері 9, урівноважені противагою 4. двері 9 піднімають за допомогою ручної лебідки 5 тросом перекинутим через блоки 6. підлога 10 боксу з’єднана двома тросами 1 з передніми дверима 2, які мають чотири покриті гумові коліщата, які переміщуються у вертикальному напрямку по направляючим рами. Троси перекинуті через блоки 7. Двері фіксуються фіксаторами в закритому або відкритому положенні. Відкриває фіксатор робітник з площадки обслуговування 12 за допомогою системи ричагів.

Оглушення проводять однополюсним стеком від електрошафи 14. Після оглушення робітник звільняє фіксатор і під дією сили тяжіння туші підлога повертається, а передні двері піднімаються і туша по склизу 8 вивантажується на підлогу цеху. А потім під дією сили тяжіння передні двері опускаються і тросами 1 піднімає в горизонтальне положення підлогу. Мінімальну вагу (кг) туші і передніх дверей визначають із співвідношення:

·  при відкриванні дверей

(4.1)

;

·  при закриванні дверей

(4.2)

;

де Gt,Gп, Gg  - відповідно мінімальна вага туші, вага підлоги і передніх дверей, кг;

l1, l2, l3 – відстань від точок прикладення сил до вісі повороту, м;

φ – коефіцієнт втрат у блоці.

Продуктивність боксу до 95 гол./год. ВРХ з мінімальною масою 120 кг. Вага боксу – 2,6 т.

Продуктивність боксу визначають за формулою:

(4.3)

де Т – кількість годин роботи за зміну;

n – кількість тварин, розміщених одночасно в боксі;

Σt – сума витрат часу на всі технологічні операції, хв..

(4.4)

Σt=t1+t2+t3+t4+t5+t6

де t1 – час відкривання бокових дверей;

t2 – час загону тварини в камеру;

t3 – час закривання бокових дверей;

t4 – час оглушення тварини

t5 – час необхідний для піднімання передньої стінки і розвантаження тварини з боксу;

t6 – час опускання передньої стінки і підлоги в попередній обстановці.

Звіт про роботу

1.  Описати призначення, будову, принцип роботи апарата ФЕОР-1.

2.  Виконати схему апарата.

3.  Описати будову, принцип роботи, правила експлуатації боксу Г6-ФБА.

4.  Зобразити схему боксу Г6-ФБА.

Питання для самоконтролю

1.  Яким чином здійснюють електрооглушення?

2.  Як влаштований апарат ФЕОР-1?

3.  Що таке бокси? В чому їх призначення?

4.  Чим відрізняються автоматичні і напівавтоматичні бокси?

5.  Як влаштований стек?

6.  Які засоби захисту існують для глушильщика?

Література:

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001


Практичнее заняття №5

Вивчення обладнання для оглушення свиней

Тема: 1. Вивчити будову, принципи роботи, правила експлуатації апарата ФЭОС-У-4 для оглушення свиней.

2. Вивчити будову, принципи роботи фіксуючого V – подібного конвеєра Г2-ФПКФ.

Порядок виконання роботи

1. Вивчити будову, принципи роботи, правила експлуатації апарата ФЭОС-У-4 для оглушення свиней.

2. Вивчити будову, принципи роботи фіксуючого V – подібного конвеєра Г2-ФПКФ.

Основні теоретичні відомості

На підприємствах м’ясної промисловості для оглушення свиней використовують апарат ФЭОС-У-4, будову і принцип роботи розглянемо на мал. 5.1.

Аппарат ФЭОС-У-4 підключається до промислової мережі електроживлення. Основним робочим інструментом для оглушення свиней являється двохполюсний стек.

Апарат складається з наступних основних елементів – шафа управління 2, до якої підключені два двохполюсні стеки 4 і високочастотний мотор-генератор 1, який складається з асинхронного трифазного електродвигуна і генератора високої частоти. Струм оглушення має частоту 2,4 кГц при напрузі 220-250 В.

До корпусу стека – трубі 7 прикріплений наконечник-ізолятор 5, в якому вмонтовані два мідних електроди 6. На мал. 1., б і в, показані варіанти конструкцій стеків з електродами, виконаними у вигляді загострених штирів, які при оглушенні проколюють шкіру, забезпечуючи тим самим кращий контакт.