Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 4

Всередині труби 7 до електродів підходять проводи 8, на одному із яких встановлено вимикач 3.

Продуктивність апарата при роботі двома стеками складає 100 голів за годину при терміні оглушення 15 секунд.

При оглушенні свиней з метою дотримання правил безпеки, а також створення належних умов праці м’ясопереробні підприємства використовують конвеєри трьох видів:

·  пластинчасті;

·  фіксуючі;

·  підтримуючі;

Оскільки пластинчасті конвеєри не мають широкого використання із-за неможливості надійної фіксації тварини, розглянемо будову і принципи роботи фіксуючого конвеєра Г2-ФПКФ, мал.. 5.2.


Фіксуючий V – подібний конвеєр Г2-ФПКФ для оглушення (мал. 5.2) має два пластинчастих конвеєра 4, які встановлені під кутом нахилу до горизонту 65°. Стрічка конвеєра складається з двох паралельних втулочно-роликових ланцюгів, з’єднаних між собою металевими пластинами довжиною 640 мм, шириною 98 мм, і товщиною 6 мм. Ланцюги кожного конвеєра розміщені на двох приводних і двох натяжних зірочках, вали яких обертаються в підшипниках, що закріплені на каркасах. Каркаси зварної конструкції із стальних труб. Один із каркасів закріплений на опорній рамі нерухомо, а другий має можливість переміщатись по опорній рамі для регулювання зазору між стрічками конвеєрів, в залежності від розміру тварин. Конвеєри приводяться в роботу від одного електроприводу 5. Потужність електродвигуна 2,8 кВт, швидкість руху конвеєрів 0,1 м/с.

Свині після купання в душовій 1 по пандусу 2 через обмежувач 3 надходять до конвеєрів 4 і потрапляють у кутовий зазор між пластинчастими стрічками. Ноги тварини втрачають контакт з підлогою, і вони заклинюються між стрічками боками, що забезпечує надійну фіксацію. Для обробки свиней різної ваги і різних розмірів, зазор між стрічками змінюють в горизонтальному напрямку на 100 мм. Робітник з площадки обслуговування виконує оглушення свиней двохполюсною вилкою. На площадці обслуговування ФЭОС 8, генератор підвищеної частоти 9. Тварини після оглушення по рольгангу 6 надходять до ланцюгового елеватора 10, за допомогою якого вони подаються на шлях знекровлення 11.

Звіт про роботу

1.  Описати призначення, будову і принцип роботи апарата ФЭОС-У-4.

2.  Навести схему апарата.

3.  Описати призначення, будову та принцип роботи V – подібного фіксуючого конвеєра Г2-ФПКФ.

4.  Зобразити схему використання конвеєра Г2-ФПКФ.

Питання для самоконтролю

1.  Яким чином здійснюють оглушення свиней, використовуючи апарат ФЭОС-У-4?

2.  Які граничні параметри електричного струму при оглушенні свиней?

3.  Як влаштований апарат ФЭОС-У-4?

4.  Які типи конвеєрів для оглушення вам відомі?

5.  З яких основних елементів складається V – подібний фіксуючий конвеєр?

6.  Яким чином розміщуються тварини на конвеєрі Г2-ФПКФ.

7.  Які переваги фіксуючого конвеєра перед пластинчастим?

8.  Поясніть конструкцію стрічки фіксуючого конвеєра?

Література

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001

Практичнее заняття №6

Вивчення обладнання для знекровлення та збору крові.

Тема: 1. Інструменти для знекровлення тварин.

 2. Установки для збирання крові ВРХ та свиней.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити конструкцію, призначення та правила користування інструментів для заколу і знекровлення ВРХ і свиней.

2.  Вивчити призначення, будову та принцип роботи установок для забирання крові ВРХ і свиней.

Основні теоретичні відомості

Закол і знекровлення ВРХ і свиней проводять у вертикальному або горизонтальному положенні, а дрібної рогатої худоби – тільки у вертикальному. При знекровленні у вертикальному положенні тварин за допомогою кутового ланцюга, закріпленого за задню кінцівку, піднімають на підвісний шлях.