Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 2

Істотним недоліком оглушення ВРХ і свиней електричним струмом є те, що довготривала дія струму здебільшого призводить до судомного скорочення м’язів, а це зумовлює перелом хребта і крововилив у тканини і ограни тварин, а також їх смерть.

Оглушення тварин вуглекислим газом має деякі переваги (відсутність переломів кісток і крововиливів і м’язову тканину, добре знекровлення) цей спосіб широко не застосовують через труднощі його здійснення і шкідливого впливу залишкового СО2 на обслуговуючий персонал.

Звіт про роботу

1.  Описати способи оглушення тварин.

2.  Відзначити переваги і недоліки кожного способу.

Питання для самоконтролю

1.  В чому полягає мета оглушення тварин?

2.  Які способи оглушення використовують на підприємствах?

3.  Яке обладнання використовують для механічного оглушення?

4.  Яким чином здійснюють оглушення електричним струмом?

5.  Назвіть параметри електричного струму при оглушенні?

6.  Яке обладнання використовують для хімічного оглушення?

7.  Яким має бути склад газової суміші?

8.  Які недоліки має хімічне оглушення?

9.  Які недоліки має оглушення електричним струмом?

10. Які переваги і недоліки має оглушення механічним способом?

Література:

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001


Практичне заняття №4

Вивчення обладнання для оглушення ВРХ

Тема: 1. Вивчити будову, принцип роботи, правила експлуатації апарата ФЕОР-1 для оглушення ВРХ.

2. Обладнання для фіксаціїі ізоляції тварин при оглушенні.

Порядок виконання роботи

1.  Вивчити будову, принципи роботи, правила експлуатації апарата ФЕОР-1 для оглушення ВРХ.

2.  Вивчити обладнання для фіксації і ізоляції тварин при оглушенні на прикладі автоматичного боксу Г6-ФБА тушкового типу.

Основні теоретичні відомості

На підприємствах м’ясної промисловості застосовують апарат ФЕОР-1 для оглушення тварин, будову і устрій якого розглянемо на мал..4.1


Апарат підключається до промислової трифазної мережі і складається, як правило, із перетворювача струму і стеків. В залежності від способів підведення струму стеки мають один або два електроди. Від шафи 1, в якій змонтовані трансформатор, перемикачі, амперметр, вольтметр і контрольна лампочка, струм подається на стек 2, до кінцевих вимикачів і до полу боксу. Кінцеві вимикачі, змонтовані на дверях боксу, блокують апарат, якщо бокс не повністю приведений в робочий стан.

Стек складається з пластмасової труби, на якій встановлена рукоятка 4 і стальний наконечник 3. провід від шафи, що проходить всередині труби, прикріплений до наконечника. При оглушенні робітник наконечником проколює шкіру на голові тварини, ричагом 5 замикає вимикач і подає імпульс струму. Одночасно загоряється контрольна лампа на панелі шафи. Другим електродом служить металічна підлога боксу. Напруга живлення апарата 220/380 В. Імпульс, який може подавати апарат має напругу 70, 90, 110, 130, 155 і 180 В.

Продовження оглушення до 25 сек., продуктивність апарату до 60 голів за годину.

Для проведення оглушення тварин (ВРХ) необхідно мати спеціальні пристрої – бокси.

Бокси – стаціонарні пристрої періодичної дії призначені для ізоляції один від одного декількох тварин при оглушенні. Бокси забезпечують безпечну та задовільну роботу операторів та оберігають тварин від травм та синців.

За конструктивними ознаками бокси бувають прохідні і тушкові, за способом управління – автоматичні і напівавтоматичні. В автоматичних боксах відкривання дверей і опускання підлоги здійснюється під дією сил тяжіння туші тварини, а в напівавтоматичних для цієї цілі використовують лебідки, пнемо або гідропривід.

Для прикладу розглянемо конструкцію та принцип роботи автоматичного боксу Г6-ФБА тушкового типу, див. мал. 4.2