Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 5

Для заколу і знекровлення використовують прості і порожнисті ножі.

Порожнисті ножі Я2-НП-1 для знекровлення ВРХ (мал. 6.1, а) і Я2-НП-2 – свиней (мал. 6.1, б) аналогічні по конструкції і відрізняються розмірами. Порожнистий ніж представляє собою трубу 2, до якої прикріплений, шляхом зварювання тригранний наконечник 1, бокові отвори якого з’єднані з внутрішньою порожниною труби. Для кращого відводу крові роблять отвори овальної 3, або круглої 5 форми. Кругла пластина 4 обмежує глибину проникання ножа і одночасно закриває рану. На вільний кінець труби надівають гумовий або пластмасовий шланг для збирання крові.

Мал. 6.1 Порожнисті ножі для знекровлення

а – ВРХ; б, в – свиней; 1 – наконечник; 2 – труба; 3 – овальний отвір; 4 – обмежувач; 5 – круглий отвір; 6 – розширювач; 7 – фіксатор;

На мал. 6.1 показана інша конструкція порожнистого ножа для знекровлення свиней. В ньому до труби 2 прикріплений плаский заточений наконечник 1, а для розширення порожнини при відведенні крові перпендикулярно до нього прикріплені два розширювачі 6, виготовлені з дроту. Для кращого утримання туші ніж має два фіксатори 7. Всі деталі порожнистих ножів виготовляють з нержавіючої сталі.

Кров ВРХ і свиней збирають і використовують на харчові і технічні цілі, а ДРХ – тільки на технічні.

Збирання крові на харчові цілі здійснюють за допомогою порожнистих ножів в установках відкритого і закритого типу при атмосферному тиску або з використанням вакууму. Вакуум в межах від 40 до 60 КПа створюється спеціальними насосами для забезпечення інтенсифікації знекровлення. Для кращого знекровлення використовують пульсацію тиску в ритмі роботи серця.

Зібрана кров витримується в ємкостях до отримання підтвердження ветсанексперта про її придатність до використання на харчові і технічні цілі. Для цього витрачається 25-30 хв. В установках відкритого типу кров витримують в негерметичних ємкостях, а закритого типу – в герметичних, під вакуумом.

Розглянемо будову і принцип роботи установки для збирання крові від свиней В2-ФСК відкритого типу (мал. 6.2). Установка побудована на принципі каруселі. Закол і знекровлення здійснюється по черзі двома порожнистими ножами 4. Безпосередньо в ніж, яким відбувається закол, подається насосом-дозатором 2 стабілізуючий розчин із бака 1. Подача розчину регулюється вентилем 3. Другий ніж поміщають в стакан 5 для стерилізації,

куди надходить розчин із бака 6. кров проходить через фільтр 7 і насосом 8 подається в один із восьми баків-забірників 13, які встановлені на платформі 12, що періодично обертається. В бак завантажується кров від двадцяти туш, після чого оператор змінює ніж, а карусель робить оберт на один крок, подаючи нову ємкість на позицію завантаження (поз. І). В поз. ІІ-V відбувається витримка крові і після надходження сигналу з поста ветсанексперта 17, на пульт управління установкою 16 з останнього дається команда на розвантаження крові призначеної на технічні або харчові цілі.

В позиції VІІІ здійснюється миття і стерилізація бака-забірника. Продуктивність установки до 100 голів на годину. Потужність приводу 1,9 кВт.

Розглядаємо будову і принципи роботи установки В2-ФВУ-100 (мал. 6.3)закритого типу для збирання крові з туші ВРХ.

Установка складається з вузлів збирання і витримки крові, системи миття і дезінфекції і пульта керування. Вузол забору включає два порожнистих ножі 7, приєднаних шлангами до двох баків забірників 6. При надходженні тварини на конвеєр знекровлення робітник дістає ніж і здійснює закол. Автоматично в цей же час з бака 3 по шлангу в ніж подається стабілізуючий розчин. Кров протягом 25…30 сек. збирається в баз-збірник 6, після чого відбувається наступний закол другої тварини. Конвеєр оснащений лічильником, який після десятої тварини подає звуковий і світловий сигнали і з’являється надпис «Змінити ніж».

Робітник вставляє перший ніж в утримувач, при цьому автоматично закривається подача в ніж стабілізуючого розчину. Закол виконується другим ножем і кров збирається в другий бак-забірник.