Вивчення обладнання для забою худоби, знекровлення та збирання крові: Методичні вказівки до виконання практичних занять, страница 6

Через 3…4 сек. після встановлення ножа в утримувач у відповідний йому бак-збірник подається стиснуте повітря і кров перекачується в перший бак 4 для витримки. Після спорожнення бака-забірника він, порожнистий ніж і трубопровід підлягають по програмі холодній, гарячій мийці, дезінфекції і полосканню.

Кров витримується в баках до надходження сигналу від ветсанекспертиз про її придатність на харчові цілі, після чого вона подається на подальшу переробку. У випадку непридатності вся кров із бака направляється на технічні цілі. Систему збору і витримки працює при пониженому тиску, який створюється водокільцевим вакуум-насосом 1 типу ВВН1-0,75. Всі баки з’єднані трубопроводами з нержавіючої сталі, а управління комунікаціями здійснюються за допомогою соленоїдних вентилів з пульта управління 8, оснащеного мікропроцесором. Установка В2-ФУВ має дві секції по шість баків для витримки і продуктивність складає 100 гол/год., споживаючи при цьому 1, 98 кВт електроенергії.

Звіт про роботу

1.  Описати призначення, будову та правила користування інструментом для заколу і знекровлення ВРХ та свиней.

2.  Накреслити такі інструменти.

3.  Описати призначення, принципи роботи і будову установок В2-ФСК та В2-ФВУ-100.

4.  Навести схеми цих установок.

Питання для самоконтролю

1.  Чим відрізняються способи забору крові з тварини на технічні і харчові цілі?

2.  Які ножі використовують при зборі крові від тварин на технічні і харчові цілі?

3.  Чим відрізняються відкриті і закриті установки для збору крові від тварин?

4.  Для яких цілей в установках використовують вакуум?

5.  Яке обладнання використовується в установках для створення вакууму?

Література

1.  С. А. Бредихин «Технологическое оборудование мясокомбинатов»

Москва «Колос» 2000

2.  Ивашов В. И. «Технологическое оборудование предприятий мясной промышленности» 4.1, Москва, «Колос» 2001

З М І С Т

Стор.

Практичне заняття №3

Основні теоретичні відомості

3

Звіт про роботу

4

Питання для самоконтролю

5

Література

5

Практичне заняття №4

Основні теоретичні відомості

6

Звіт про роботу

10

Питання для самоконтролю

10

Література

10

Практичне заняття №5

Основні теоретичні відомості

11

Звіт про роботу

14

Питання для самоконтролю

15

Література

15

Практичне заняття №6

Основні теоретичні відомості

16

Звіт про роботу

20

Питання для самоконтролю

21

Література

21

    Радчук Олег Володимирович

                                                                          Кацов Віталій Миколайович

ТЕХНОЛОГІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДЛЯ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методичні вказівки

до виконання практичних занять

на тему:

«Вивчення обладнання для забою худоби,

знекровлення та збирання крові»

для студентів 4курсу спеціальності

6.091707 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”

денної і заочної форми навчання

Суми, РВВ, Сумський національний аграрний університет, вул. Кірова 160

Підписано до друку                   2010 р.        Формат А5.                 Тираж       примірників

Гарнітура Times.           Умовних друкованих аркушів                  Замовлення №