Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 2

У третьому розділі проводились дослідження по сегментації товарного ринку. За результатами розрахунків можна зробити висновки, що споживачі середнього віку (26 – 45 років).як забезпечені, так і малозабезпечені є найбільш прискіпливими до вибору продукції і уважно вивчають всі її параметри.

У четвертому розділі проводилась оцінка конкурентоспроможності підприємств. По результатам дослідження можна відмітити, що у порядку спадання конкурентоздатності по всім факторам підприємства розташовані в такому порядку: Б, А, В. По кожному з факторів конкурентоздатності підприємства розташувалися наступним чином: по продукту – у всіх оцінка однакова; по виробництву – Б, А, В; по каналам розповсюдження і товароруху – А, В, Б; по просуванню продуктів на ринку - Б, А, В.

У п’ятому розділі проводились дослідження по прогнозуванню обсягів збуту продукції і були зроблені висновки, що екстраполюючі дані прогнозованого збуту в 2008 році на майбутні періоди, можна з упевненістю затвердити, що картина збуту в 2009 році буде аналогічною.

Співставивши дані графіки з часом виникнення на ринку нових конкурентів, ходом роботи на досліджуваному підприємстві, появою продукції з покращеною якістю і т. д., можна виявити вплив цих факторів на зміну об’ємів збуту.

У шостому розділі проводилась оцінка якості товарів. За проведеними розрахунками були зроблені висновки, що як товар А, так і товари Б і В мають середній рівень якості. В порядку зниження якості товари розташовуються наступним чином: товар Б, товар В, товар А.

У сьомому розділі проводились дослідження по визначенню рівня цін і було встановлено, що в якості базової ціни, яка б забезпечила максимальний дохід і відповідно максимальний прибуток приймає 7,55 грн.

У восьмому розділі було розроблено бюджет рекламної діяльності і був зроблений висновок, що для досягнення поставлених цілей (завоювання 10% ринку рекламних послуг у Сумській області) бюджет рекламної кампанії має скласти 74300 грн.

І в останньому дев’ятому розділі проведено дослідження по формуванню та аналізу збутової політики підприємства. Проведені розрахунки свідчать, що найбільш конкурентоспроможною є продукція, яка реалізується через ЧП „Мозаїка”, оскільки ціна її мінімальна і становить 6,50 грн. Але це лише завдяки тому, що тут однорівневий канал збуту.