Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 9

Аналізуючи результати, можна відмітити, що у порядку спадання конкурентоздатності по всім факторам підприємства розташовані в такому порядку: Б, А, В. По кожному з факторів  конкурентоздатності підприємства розташувалися наступним чином: по продукту – у всіх оцінка однакова; по виробництву – Б, А, В; по каналам розповсюдження і товароруху – А, В, Б; по просуванню продуктів на ринку - Б, А, В.


5. Прогнозування обсягів збуту продукції

За допомогою показників збуту за декілька років можна побудувати графік коливання збуту за ці періоди часу.

Рис. 5.1. – Криві збуту за минулі періоди (час дано в місяцях, а об’єм збуту в тис.тон)

Аналізуючи дані рисунка можна відмітити:

- спад збуту в період між першим і п’ятим місяцями;

- приблизну стабільність збуту в період між шостим і десятим місяцями;

- ріст збуту, починаючи з десятого місяця і до кінця року, і вихід на об’ми збуту, що перевищують показники початку року;

- загальний ріст збуту з року в рік;

- вплив випадкових факторів у третьому - п’ятиму місяцях у 2005 році.

Екстраполюючі дані прогнозованого збуту в 2008 році на майбутні періоди, можна з упевненістю затвердити, що картина збуту в 2009 році буде аналогічною.

Співставивши дані графіки з часом виникнення на ринку нових конкурентів, ходом роботи на досліджуваному підприємстві, появою продукції з покращеною якістю і т. д., можна виявити вплив цих факторів на зміну об’ємів збуту.


6. Оцінка якості товарів

Таблиця. 6.1. – Характеристики товарів-конкурентів

Товар

Показник

Ціна, грн

Термін придатності, днів

Вага, г

Жирність, %

А

6,20

7

200

72,5

Б

7,55

5

500

82,5

В

5,70

6

250

62,5

Питома вага

0,4

0,2

0,1

0,3