Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 12

Порівняно висока еластичність попиту відповідно ціни пояснюється тим, що на ринку існує велика кількість аналогічних по якості і близьких по ціні товарів.

Споживачі мають економічну можливість оплачувати ціну товару в указаному в табл. 7.1. діапазоні. Однак при ціні вище 7,55 грн./шт вони починають віддавати перевагу товарам конкурентів, які є більш якісними, оскільки вважають, що ціна яка проситься за аналізуючий товар не відповідає його рівню якості.

3.  Розрахуємо складову утримань для прямого співвідношення витрат на товар, що випускається з ціллю знаходження орієнтирної ціни.

Нижній рівень до якого можна знижати ціну, - це собівартість 5,00 грн./шт. Товар знаходиться на етапі зрілості життєвого циклу.Прогнози показують, що етап зрілості може продовжитись до 7 років. Для виробництва продукції потрібні інвестиції в сумі 1500000 грн. Розрахуємо критичний об’єм реалізації продукції за весь період її виробництва, який забезпечить беззбиткову роботу підприємства при мінімальній ціні 5,40 грн./шт. Розраховуємо по формулі:

                                                     (7.1)

ПИ – постійні тримання;

ПЗ – змінні затрати в розрахунку на одиницю продукції;

Ц – ціна одиниці продукції.

А потім розрахуємо дохід, за формулою:

                                        (7.2)

С – попит на товар;

К – критичний об’єм реалізації продукції за весь період її виробництва;

Т – етап зрілості;

Ц – ціна на товар;           

с/с – собівартість продукції.

Для ціни 5,40 грн.:

 шт.

 грн.

Для ціни 5,50 грн.:

 шт.

 грн.

Для ціни 5,70 грн.:

 шт.

 грн.