Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 11

Розрахуємо діапазон значень середнього рівня якості:

min = 0,7*0,1450 = 0,1015,

max = 1,3*0,1450 = 0,1885

Таким чином, як товар А, так і товари Б і В мають середній рівень якості. В порядку зниження якості товари розташовуються наступним чином: товар Б, товар В, товар А.

Побудуємо графічну інтерпритацію порівняльної оцінки якості, яку зобразимо на рис. 6.1. Побудова була виконана наступним чином:

Спочатку розрахуємо кути, що відповідають ваговим характеристикам показників якості.

 - кут, що відповідає 0,01 ваги.

Відповідно кути ваги рівні (в градусах): ціна – 40*3,6 = 144; термін придатності – 20*3,6 = 72; вага – 10*3,6 = 36; жирність – 30*3,6 = 108.

Довжина радіусів-векторів для товарів які ми розглядаємо дорівнює:

-  товар А: ціна – 0,9; термін придатності – 1; вага – 0,4; жирність – 0,88;

-  товар Б: ціна – 0,75; термін придатності – 0,71; вага – 1; жирність – 1;

-  товар В: ціна – 1; термін придатності – 0,86; вага – 0,5; жирність – 0,76.

Більшій площі на рисунку відповідає більш високий рівень якості. Рисунок дає наглядне уявлення: який товар по яким параметрам має перевагу, а по яким – недоліки. Товщина лінії циклограми на рисунку показує позиції товару по рівню якості. Більш товста лінія відповідає більш високому рівню якості.

Рис. 6.1 – Циклограма якості.


7. Визначення рівня цін.

Необхідно визначити рівень цін на заплановану до випуску продукцію (масло). Передбачуваний ринок збуту – регіони України.

Роботу виконуємо поетапно:

1.  Цілі маркетингової і цінової політики: максималізація прибутку.

2.  Проведений аналіз ринку допоміг виявити потенційну готову ємність ринку України у 375000 шт. при ціні одного виробу 6,20 грн.

Подальший аналіз дав наступні показники еластичності попиту (табл.7.1).

Таблиця 7.1. Показники еластичності попиту відносно ціни.

Ціна, грн.

Кількість одиниць попиту, шт.

5,40

500000

5,50

472000

5,70

451000

5,95

423000

6,05

384000

6,20

375000

6,45

358000

6,80

312000

7,55

283000

8,05

102000

8,45

70000