Обов’язкове домашнє завдання з дисципліни „Маркетинг”, страница 8

За даними таблиці можна зробити висновки, що споживачі середнього віку (26 – 45 років).як забезпечені, так і малозабезпечені є найбільш прискіпливими до вибору продукції і уважно вивчають всі її параметри.

Оцінки бала:

З - має велике значення під час вибору масла;

2 - враховується серед інших факторів;

1 - практично не враховується.

Психографічні:

- соціальний прошарок - споживачі із середнім рівнем достатку;

- стиль життя - не впливає;

- особисті якості - клієнти прискіпливі стосовно якості.

Особливості поведінки споживачів:

- рівень випадковості користування - низький;

- рівень зацікавленості в користуванні – високий.

Різновиди споживачів:

- великі замовники - оптові бази;

- дрібні споживачі - основна маса;

- посередники - перекупщики;

- кінцеві споживачі - основна маса.

Особливості запитів споживачів:

- відносно характеристик послуг - висока якість товару і доступна ціна;

- відносно методів реалізації - традиційні канали зв'язку.

Специфіка організації купівлі (на прикладі замовників реклами):

- терміни постачання - договірні;

- форма оплати — готівка;

- взаємовідносини зі споживачами — максимальне урахування особистих
побажань споживачів при виготовленні та реалізації продукції.

Відгуки споживачів:

- про якість товару - якість могла б бути крвщою;

- методи просування товару на ринку - вирішального значення не мають.

Цільові настанови керівництва фірми:

- обслуговувати всіх замовників без винятку;

- по можливості зацікавити клієнтів в подальшому споживати продукцію, що виготовляє ВАТ „Конотопський молзавод”;

-  бути максимально ввічливими та уважними до клієнтів.


4. Оцінка конкурентоспроможності підприємств.

Складемо таблицю яка відображатиме оцінку конкурентоспроможності трьох підприємств: А – ВАТ „Конотопський молзавод”, Б – ВАТ “Білі береги”(м. Шостка), В – ВАТ “Роменський молочний комбінат”

Таблиця 4.1. – Оцінка конкурентоспроможності

Фактори конкуренто-спроможності

Конкуруючі підприємства

А

Б

В

значення

оцінка

значення

оцінка

значення

оцінка

Продукт (0,4)

Ціна

6,20 грн

2

7,55 грн

1

5,70 грн

3

Жири

72,5 %

2

82,5 %

3

62,5 %

1

Вага

200 г

1

500 г

3

250 г

2

Термін придатності

7 днів

3

5 днів

1

6 днів

2

Всього за фактором з урахуванням ваги

0,8

0,8

0,8

Виробництво (0,2)

Сучасність обладнання

3 бали

3

3 бали

3

2 бали

2

Частка високо-кваліфікованих робітників

15 %

2

17 %

3

11 %

1

Обєм продажу в розрахунку на одного зайнятого

120,8 тис.грн

1

145,6 тис.грн

3

139,9 тис.грн

2

Всього за фактором з урахуванням ваги

0,4

0,6

0,33

Канали розповсюдження і товароруху (0,1)

Форми збуту

Пряма поставка

3

Пряма поставка

3

Через торгових представників

2

Відстань до території збуту

200

3

430

1

250

2

Система транспортування

Автотранспорт

3

ж/д

2

Автотранспорт

3

Всього за фактором з урахуванням ваги

0,3

0,2

0,23

Просування продуктів на ринку (0,3)

Престиж торгової марки

Демонстраційна торгівля

2

Скидка

3

Показ зразків продукції

1

Індивідуальний продаж

Середній

2

Високий

3

Низький

1

Всього за фактором з урахуванням ваги

0,6

0,9

0,3

Загальна кількість балів

2,1

2,5

1,66