Проведення аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємстві, страница 17

Показник

Джерело інформації (форма № 1) або формула для розрахунку

На початок 1-го періоду

На початок 2-го періоду

На початок 3-го періоду

На початок 4-го періоду

1. Постійні пасиви (ПП)

стр. 380+430+630

58586,20

56921,20

5633,60

39920,80

2. Активи, що важно реалізуються (Авр)

стр. 080

46382,50

43995,10

43923,10

74337,80

3.Власні обігові кошти (ВОК)

ПП - Аср

12203,70

12926,10

-38289,50

-34417,00

4.Довгострокові зобов'язання (ДЗ)

стр. 480

0,00

0,00

500,00

276,90

5.Наявність постійних та довгострокових пасивів для фінансування запасів

СОС + ДО

12203,70

12926,10

-37789,50

-34140,10

6. Короткострокові кредити банків (КК)

стр. 500 + 510

280,10

750,90

0,00

0,00

7. Загальна сума основних джерел фінансування запасів

СОС + ДО + КК

12483,80

13677,00

-37789,50

-34140,10

8. Запаси (З)

стр. 100 +…+ 140

627,50

909,40

867,20

707,20

9. Надлишок (нестача) власних обігових коштів

СОС - З

11576,20

12016,70

-39156,70

-35124,20

10. Надлишок (нестача) власних обігових коштів та довгострокових зобов’язань  

СОС + ДО - З

11576,20

12016,70

-38656,70

-34847,30

11. Надлишок (нестача) основних джерел фінансування запасів

СОС + ДО + КК - З

11856,30

12767,60

-38656,70

-34847,30

Таблиця К.2

Відносні показники фінансової стійкості підприємства за 2003-2006 рр.

Показатель

Джерело
інформації, Ф1

Нормативне
значення

На початок

1-го періоду

2-го періоду

3-го періоду

4-го періоду

1. Коефіцієнт автономії (Кавт)

стр. 380/640

>=0,5

0,80

0,75

0,07

0,36

2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кіз)

стр. 640/380

<=2

1,25

1,34

14,01

2,75

3. Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами (Кзз)

стр. (260-620) /
(100+…+140)

<=1

19,45

14,21

-43,58

-48,28


Додаток Л

Таблиця Л.1

Коефіцієнти оборотності активів і фінансових ресурсів підприємства за 2003-2005 рр.

Показник

Умовне позначення

Джерело інформації

Напрямок

позитивних

змін

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1.  Коефіцієнт оборотності активів

Ка

(ф.2 стр. 035*2) / ф.1 стр. (280н+280к)

збільшення

0,20

0,21

0,18

2.  Коефіцієнт оборотності необоротних активів

Кна

ф.2 стр. 035*2 / ф.1 стр. (080н+080к)

збільшення

0,33

0,38

0,28

3.  Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Коа

ф.2 стр. 035*2 / ф.1 стр. (260н+260к)

збільшення

0,51

0,49

0,47

4.  Коефіцієнт оборотності запасів

Кз

ф.2 стр. 035*2 / ф.1 стр. (100н+…+140н + 100к+…+140к)

збільшення

19,99

18,13

21,50

5.  Коефіцієнт оборотності готової продукції

Кгп

ф.2 стр. 035*2 /ф.1 стр. (130н+130к)

збільшення

6.   Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

Кдз

ф.2 стр. 035*2 /
ф.1 стр. (150н+...+210н +150к+…+210к)

збільшення

0,53

0,51

0,48

7.  Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Кск

ф.2 стр. 035*2 /
ф.1 стр. (380н+380к)

збільшення

0,26

0,53

0,73

8.  Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

Ккз

ф.2 стр. 035*2 /ф.1 стр. (520н+…+610н +520к+…+610к)

зменшення

0,92

0,35

0,24


Таблиця Л.2

Період оборотності активів і фінансових ресурсів підприємства за 2003-2005 рр.

Показник

Формула для розрахунку

Напрямок позитивних змін

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1.Період оборотності активів

360/Ка

>0
зменшення

1782

1692

2049

2. Період оборотності необоротних активів

360/Кна

>0
зменшення

1075

959

1284

3.  Період оборотності оборотних активів

360/Коа

>0
зменшення

707

733

764

4. Період оборотності запасів

360/Кз

>0
зменшення

18

20

17

5. Період оборотності готової продукції

360/Кгп

>0
зменшення

6. Період оборотності дебіторської заборгованості

360/Кдз

>0
зменшення

679

710

746

7. Період оборотності власного капіталу

360/Кск

>0
зменшення

1374

682

495

8. Період обороту кредиторської заборгованості

360/Ккз

>0
збільшення

389

1022

1513


Додаток М

Таблиця М.1

Показники рентабельності підприємства

Показник

Джерело інформації

2003 рік

2004 рік

2005 рік

1. Коефіцієнт рентабельності продаж

ф.2 стр. 050(055) / ф.2 035

-0,02

0,02

-0,02

2. Коефіцієнт рентабельності операційної діяльності

ф.2 100 (105) / ф.2 040

-0,17

-0,66

-0,21

3. Коефіцієнт рентабельності капіталу

ф.2 220 (225)*2 / ф.1 (640н+640к)

-0,03

-0,13

-0,04

4. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

ф.2 220 (225)*2 / ф.1 (380н+380к)

-0,04

-0,33

-0,17

5. Коефіцієнт рентабельності позикового капіталу

ф.2 220 (225)*2 / ф.1
(480н+620н+480к+620к)

-0,14

-0,23

-0,05

6. Коефіцієнт рентабельності необоротних активів

ф.2 220(225) *2 /
ф.1 (080н+080к)

-0,05

-0,24

-0,07

7. Коефіцієнт рентабельності оборотних активів

ф.2 220(225) *2 /
ф.1 (260н+260к)

-0,08

-0,31

-0,11