Розробка пропозицій щодо удосконалення ефективності роботи комунального підприємства “Харківські теплові мережі”

Страницы работы

Содержание работы

ГЛАВА 3. Розробка пропозицій щодо удосконалення ефективності роботи комунального підприємства “Харківські теплові мережі”

3.1 Впровадження заміни існуючих трубопроводів на попередньо ізольовані труби

Промислове підприємство в процесі виробництва й реалізації продукції витрачає сировину, матеріали, паливо, енергію, амортизує основні фонди, оплачує працю робітників, несе витрати з обслуговування та управління виробництвом, реалізації продукції та інше.

В умовах ринкової економіки товаровиробники зацікавлені в зниженні витрат виробництва, оскільки це сприяє росту прибутку або покриттю збитку.

Собівартість – важливий результативний показник діяльності підприємства, він відображає рівень матеріало- ,енерго- ,тепло– та трудомісткість продукції, тобто міру ефективності витрат минулої та живої праці на одиницю продукції.

Комунального підприємства “Харківські теплові мережі” представляє  потужний теплоенергетичний комплекс з виробництва, переробки, транспортування та розподілу теплової енергії споживачам.

Для комунального підприємства “Харківські теплові мережі” за кошторисом витрат на виробництво, транспортування та розподілу теплової енергії витрати перевищують суму нарахованих доходів, тобто підприємство має збиток і будь-який захід щодо покрашення ефективності діяльності КП “ХТМ” є для підприємства головною ціллю.

Одним з шляхів досягнення ефективної діяльності – є поліпшення стану основних фондів підприємства.

Основні фонди КП “ХТМ” в основній своїй масі складаються з будівель, споруд, передавальних пристроїв.

Серйозною проблемою підприємства є щорічне зниження надійності тепломереж, з зовсім застарілим типом теплової ізоляції, що є причиною достатньо великих теплових витрат при транспортуванні носія.

Теплові мережі прокладені переважно в прохідних, напівпровідних та непрохідних залізобетонних каналах не надійно захищених від проникнення ґрунтових вод та інших вод із суміжних комунікацій. Це призводить до зволоження теплоізоляції та інтенсивної зовнішньої корозії металу труб, як наслідок до передчасного пошкодження з появою свищів та розривів трубопроводів.

На сьогоднішній день 40% магістральних теплових мереж міста знаходяться в експлуатації більш ніж 30 років та потребують реконструкції або перекладки. Такий же стан й з внутрішньо квартальними тепловими мережам.

В середньому, відсоток зношення теплових мереж складає 70%. В тому числі знос магістральних мереж складає 68%, та внутрішньо квартальних – 71%.

З 403 км. (в двотрубному розрахунку) магістральних та розподільчих теплових мереж, що знаходяться на балансі КП  “ХТМ”, 70 км. зношені, а з 1120 км.  внутрішньо квартальних теплових мереж дуже зношені 350 км.

Тому одна з основних проблем КП  “ХТМ” – це зниження тепловитрат підприємства за рахунок поліпшення стану теплоізоляції трубопроводів або ж повної заміни теплових мереж.

Для підтримки необхідного рівня експлуатаційної надійності і безаварійного функціонування підприємству необхідно замінити 120 км. магістральних та 200 км. внутрішньо квартальних теплових мереж опалювання, та 150 км. гарячого водопостачання. Заміну магістральних і внутрішньо квартальних трубопроводів опалювання технологічно і економічно доцільно здійснювати на заздалегідь ізольовані труби, а трубопроводи системи гарячого водопостачання – на поліпропіленові в поліуретановій ізоляції.

Розрахунок економії за рахунок зниження втрат тепла в магістральних теплових мережах, за рахунок зниження втрат тепла у внутрішньо квартальних теплових мережах опалювання,  за рахунок зниження втрат тепла в мережах ГВП при прокладці труб в пінополіурітановій ізоляції по роках представлений в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 -  Розрахунок економії за рахунок зниження втрат тепла в теплових мережах при прокладці труб в пінополіурітановій ізоляції по роках.

Похожие материалы

Информация о работе