Розробка пропозицій щодо удосконалення ефективності роботи комунального підприємства “Харківські теплові мережі”, страница 2

Показники

Одиниці

вимірю-вання

Магістральні

теплові

мережі

Внутрішньо-

квартальні

теплові мережі

опалювання

Мережі

ГВП

Всього

1

2

3

4

5

6

Протяжність трубопроводу

км

120

200

150

Середній діаметр

мм

500

100

80

Кількість днів роботи на рік

350

189

350

Кількість годин роботи

24

24

24

Норматив теплових втрат для звичайних трубопроводів

Ккал/м*час

243

88

56

Норматив теплових втрат для передізольованих трубопроводів

Ккал/м*час

в 2 труби

70

29

19

Зменшення втрат від охолодження теплоносія (в пінополіурітановій ізоляції)

Гкал

225362

75344

137084

437790

Продовження таблиці 3.1

1

2

3

4

5

6

Зменшення втрат з витоком (2 труби)

Гкал

89477

3485

2587

95549

Загальне зниження втрат тепла

Гкал

314840

78829

139672

533341

Тис.м³

42690

10689

18939

72318

Зниження викидів від спалювання палива

тонн

149

37

66

252

Таким чином бачимо, що загальне зниження втрат тепла, що складається з втрат від охолодження теплоносія та з втрат з витоком, складає 533341 Гкал. При чому в магістральних мережах зниження втрат складе 314840 Гкал, у внутрішньоквартальних мережах опалення - 78829 Гкал, в мережах гарячого водопостачання - 139672 Гкал.

Ця величина безпосередньо впливатиме на показники ефективності діяльності КП “ХТМ”. По-перше зниження втрат тепла в теплових мережах змінить один з основних показників, що характеризують роботу КП “ХТМ”, - це корисний відпуск теплової енергії споживачам на потреби опалення та гарячого водопостачання. Корисний відпуск теплової енергії збільшиться на суму зниження втрат тепла, зменшаться витрати підприємства, за рахунок чого знизиться собівартість 1Гкал тепла, збільшиться дохід підприємства, який дасть можливість частково або ж повністю покрити збиток  підприємства.

Представимо розрахунок собівартості 1Гкал після впровадження заходів із зміни трубопроводів на попередньо ізольовані в пінополіурітановій ізоляції в таблиці 3.2., з урахуванням кошторису витрат.

Таким чином бачимо, що при заміні 120 км. магістральних трубопроводів, 200 км. – внутрішньо квартальних мереж опалення, 150 км. – мереж ГВП загальна собівартість 1 Гкал знизиться на 14.42 грн. або на 22.15%. При чому за рахунок заміни магістральних трубопроводів – на 15.4%,


Таблиця 3.2 -  Розрахунок собівартості 1Гкал після впровадження заходів із зміни трубопроводів на попередньо ізольовані в пінополіурітановій ізоляції.

Найменування

Од. вим.

До впровадження

заходів

Після впровадження заходів

Магістральні

мережі

Внутрішньо-

квартальні

мержі

Мережі ГВП

Всього

Зниження витрат після впровадження заходів

Тис.грн

41800

9400

6700

57900

ВСЬОГО ВИТРАТ

Тис.грн

383536

341736

374136

376836

325636

Виробництво т/енергії

Тис.грн

4268,899

4268,899

4268,899

4268,899

4268,899

Покупна т/енергія

Тис.грн

2927,822

2927,822

2927,822

2927,822

2927,822

Втрати т/енергії

Тис.грн

1204,071

889,231

1125,242

1064,399

670,73

Власні потреби

Тис.грн

74,869

74,869

74,869

74,869

74,869

Госппобутові потреби

Тис.грн

24,961

24,961

24,961

24,961

24,961

Корисний відпуск тепла

Тис.грн

5892,820

6207,66

5971,649

6032,492

6426,161

СОБІВАРТІСТЬ

Грн.

65,09

55,05

62,65

62,47

50,67

Зниження собівартості

Грн.

10,04

2,44

2,62

14,42