Мистецтво Стародавньої Греції та Риму. Періодизація Античного мистецтва

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 2

Мистецтво Стародавньої Греції та Риму

План

1. Періодизація Античного мистецтва.

2. Особливості мистецтва крито-мікенського, гомерівського та архаїчного періодів.

3. Архітектура та скульптура класичного періоду.

4. Ідеал людини у скульптурі Стародавньої Греції класичного та елліністичного періодів.

5. Своєрідність мистецтва Древнього Риму.

6. Давньоримські архітектурні форми втілення ідеї могутності держави. Давньоримські форуми.

Література

1. Антология исследований культуры. Т. 1. Интерпретация культуры. – СПб., 1997.

2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства: проблема эволюции стиля в новом искусстве / Г. Вельфлин. – СПб. : МИФРИЛ, 1994.

3. Винкельман И. И. История искусства древности. Малые сочинения / И. И. Винкельман : пер. с нем. и подгот. изд. И. Е.Бабанова. – СПб. : Алетейя, 2000.

4. Виппер Б. Р. Искусство Древней Греции / Б. Р. Виппер. – М., 1972.

5. Всеобщая история искусств : в 6 т. – М., 1956-1964.

6. Історія світової культури / Л. Т. Левчук, В. І. Панченко, О. В. Шинкаренко та ін. – К., 1994.

7. Петрова О. Г. Введение в историю искусства. История изобразительного искусства от Античности до епохи Возрождения [Электронный ресурс] / О. Г. Петрова. – Режим доступа : http://lib/library.

8. Соколов Г. И. Искусство Древнего Рима / Г. И. Соколов. – М., 1971.

9. Чубарева А. П. Этрусское искусство / А. П. Чубарева. - М., 1972.

1. Періодизація Античного мистецтва.

Античність разом із цивілізацією Стародавнього Сходу є складовою частиною культури Стародавнього світу.

Поняття «античність» – (від лат. antiquus, що означає «давній») - було введено італійськими діячами культури епохи Відродження (приблизно в ХVст.) для означення давньої греко-римської культури з ХІІ ст. до н.е. до V ст. н.е., точніше до 476 р., коли сталося падіння Західної Римської імперії. Це культура, яка утворила фундамент сучасної європейської культури.

Античне мистецтво – це назва мистецтва Стародавньої Греції і Стародавнього Риму, яке зародилося в південній частині Балканського півострова, на островах Егейського архіпелагу та західному узбережжі Малої Азії.

Періоди грецького мистецтва:

- ІІІ – ІІ тис. до н.е. - Крито-мікенський період

- 11-8 ст. до н.е. - Гомерівський період античності («темні віки»).

- 7-6 ст. до не. – архаїчний період.

- 5-4 ст. до н.е. – класичний період античності.

- 4-1 ст. до н. е. – елліністичний період античності.

Періоди римського мистецтва:

1. 7-6 ст. до н.е. – етруський період.

2. 4-1 ст. до н.е. - період Римської республіки.

3. 1-4 ст. н.е. – період Римської імперії

2. Особливості мистецтва крито-мікенського, гомерівського та архаїчного періодів.

ІІІ – ІІ тис. до н.е. - Крито-мікенський період античності (епоха Мінойської і Мікенської цивілізацій), коли розвивалося Егейське мистецтво. Мистецтво Егеї - це передісторія античного мистецтва, символом якого є великий Кносський палай і фресковий розпис.

Центрами мистецтва цього періоду були острів Крит і місто Мікени в материковій Греції на півострові Пелопоннес.

Це культура бронзи, вазопису, двох систем складового лінійного письма А і Б (сьогодні частково прочитано лише письмо Б).

Це період мистецтва палаців, їх будівництва, оснащення та оздоблення. У 19 ст. н.е. Артур Еванс знайшов комплекс приміщень, площею 16 тис. метрів квадратних (це 300 приміщень), де були водопостачання, каналізація, вентиляція, система освітлення, яких греки не знали навіть у 5 ст.

Стіни палацу були розмальовані фресками (водяними фарбами по сирій штукатурці), які зображували рослин, тварин, найчастіше бика (символ стихії, руйнівної сили), а також людей.

Складна архітектура палаців знайшла відображення в грецькій міфології. Так один з них називався Лабіринт. Мав складну систему коридорів, переходів, заплутаних ходів, з яких важко було знайти вихід. За міфом, у Лабіринті жив Мінотавр – чудовисько з чоловічим тілом і бичачою головою. Дочка критського царя Міноса, покохавши афінського героя Тесея, допомогла йому вбити Мінотавра і вийти із Лабіринту. Вона дала йому моток ниток. Звідси «нитка Аріадни», спосіб, як вийти зі складної ситуації.

У 15 ст. на о. Крит була якась катастрофа, можливо, виверження вулкану чи напад греків-ахейців, яка призвела до занепаду цивілізації.

Другий центр, ахейське місто Мікени, розвивається в 15-12 ст. до н.е. Войовничі ахейські племена першими почали будувати акрополі, тобто центр міста як фортецю, де розміщалися царські палаци. Стіни Мікен збудовані з кам’яних брил вагою 5-6 тонн кожна (це так званий циклопічний спосіб будування). У 13 ст. греки-ахейці збудували і Афінський акрополь(5 м ширина, 10 м висота, 760 м. довжина).

Високо розвинене мистецтво обробки золота. Багато золота! Виготовлялися прикраси, золоті вази, зброя, посуд, ритуальні предмети, маски тощо.

У 11 ст. ця культура занепала в результаті навали балканських варварських племен дорійців, які вже володіли залізною зброєю, більш ефективною, ніж бронзова.

З історії мікенської культури відомим є захоплення ахейськими племенами на чолі з царем Агамемноном міста Трої. Це події Троянської війни, які у «Іліаді» описав Гомер і які за 4-5 ст. до Гомера відобразилися в грецьких міфах..

11-8 ст. до н.е. - Гомерівський період античності («темні віки» після падіння ахейських держав в 12 ст.). Цемистецтво геометричного стилю (геометрика).

«Геометричний стиль» в грецькому мистецтві гомерівського періоду. Названий на честь Гомера, який оспівував цей час. Мистецтво цього періоду значно нижче за егейське. Немає палаців, будинки з дерева або необпаленої цегли. Герої «Іліади» й «Одіссеї», зокрема Одіссей, мешкає в палаці з глиняним полом, чорними стінами, купою гною у дворі.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
106 Kb
Скачали:
0