Українське мистецтво Нового та Новітнього часів. Творчість М. Сядристого

Страницы работы

Содержание работы

Лекція 10

Українське мистецтво Нового та Новітнього часів

План

1. Українське мистецтво доби класицизму і романтизму (к-ць ХVІІІ – п. пол. ХІХ ст.). Архітектура. Скульптура. Живопис. В. Беретті, Ів. Мартос, В. Тропінін, Д. Левицький, В. Боровиковський. Портретний жанр та техніка офорту в творчості Т. Шевченка.

2. Формування вітчизняної науки про мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ століття та її вплив на мистецьку практику.

3. Тенденції еклектики в архітектурі. Поєднання ренесансу, готики, класики і бароко. Творчість В. Городецького.

4. Реалістичні тенденції в малярстві другої половини ХІХ ст. К. Костанді, І. Труш, О. Новаківський О. Мурашко. Малярське оздоблення Володимирського собору в Києві (М. Врубель, М. Нестеров, В. Васнєцов; В. Котарбинський, М. Пимоненко).

5. Українське мистецтво ХХ ст. Напрямки і течії модернізму в українському мистецтві. Мистецтво соціалістичного реалізму. Пам’ятники І. Кавалерідзе в Полтаві і Ромнах.

6. Український авангардний живопис. Творчість К. Малєвича, О. Екстер, О. Богомазова, В. Пальмова, Давида Бурлюка.

7. Мікромініатюра. Творчість М. Сядристого.

7. Мікромініатюра. Творчість М. Сядристого.

Мікромініатюра (мікромистецтво) - це напрямок у образотворчому мистецтві, в якому роботи виготовляються, як правило, під мікроскопом.

Мікромініатюра (мікромистецтво) - це напрямок в просторових видах мистецтва, який сформувався в кінці XX ст., а також його твори, спрямовані на створення віртуальної реальності мікрокосму; мікромініатюри не мають утилітарної цінності, носять суто декоративний характер твору, при виготовленні і експонуванні яких використовуються оптичні прилади.

Мікромініатюра належить як до образотворчого мистецтва, оскільки звертається до дійсності як джерела світу людини, так і до необразотворчого – результатів впливу дійсності на духовний світ особистості. Тому для мікромініатюри основою є не лише зображення предметного світу, але і втілення думок, почуттів, настрою. Оскільки мікромініатюра не має практичного застосування, належить до ізящних видів і є суто декоративним.

Мініатюризація є однією з основних рис науково-технічного прогресу, зокрема електроніки. З винайденням і впровадженням мікросхем, ступінь щільності мікроелементів електронної апаратури збільшився в тисячі разів.

Здатність бачити велике в малому, нескінченність в мініатюрі проявилась у людині не лише в сферах філософського, наукового і технічного досвіду. Дві тисячі років тому назад мистецтво вже містило зразки майстерності мініатюризації. Використання малих форм не лише не заважає передачі смислу, але і утворює додаткове значення, звертаючи увагу людини на мікрокосмос непомітних у повсякденні людини малих деталей.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Конспекты лекций
Размер файла:
30 Kb
Скачали:
0