Самостійна робота з дисципліни «Філософія» (Теми 1-15: Філософія, її призначення, зміст та функції в суспільстві. Суспільство як система, що розвивається)

Страницы работы

14 страниц (Word-файл)

Содержание работы

самостійна робота СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЛОСОФІЯ»

Самостійна робота № 1 (4 год.)

Тема 1. Філософія, її призначення, зміст та функції в суспільстві.

Питання:

Питання

Завдання

1

Об’єкт та предмет філософії

Законспектувати

Результати виконання роботи: письмова самостійна робота, конспект.

Форма контролю – вибіркова перевірка конспекту, письмової самостійної роботи, обговорення питань.

Література: 6 (с. 10-13), 11 (с. 3-40), 12 (с. 7-32), 13 (с. 7-24), 17 (с. 16-29), 18 (с. 5-30), 19 (с. 6-19) // 4 (с. 67-69), 15 (с. 85-104), 25 (с. 301-313), 32 (с. 683-702), 28 (с. 7-23), 51 (с. 14-26), 61 (с. 51-59; 83-95), 70 (с. 13-89), 99 (с. 113-123), 115 (с. 9-19).

Самостійна робота № 2 (4 год.)

Тема 2. Антична філософія, її космоцентрична спрямованість.

Питання

Завдання

1

Концепція людини у Платона

Скласти конспект

2

Співвідношення західного та східного способів філософування

Скласти порівняльну таблицю

3

Неоплатонізм – остання філософська течія античності

Скласти тези  відповіді

4

Етичні вчення давньогрецьких мислителів

Виписати за персоналіями, залучаючи матеріали з дисципліни “Етика та естетика”

5

6

7

8

Від міфу до логосу: становлення давньогрецької філософської думки.

Естетичні ідеали античності.

Філософські погляди епікурейців у сучасному контексті.

Сократ – людина та філософ.

Підготувати доповіді та реферати

Результати виконання роботи: доповіді, реферати, конспект.

Форми контролю: вибіркова перевірка конспектів, усне опитування, дискусія, обговорення доповідей та рефератів, тестування.

Література:1 (с. 23-50), 4 (с. 21-52), 6 (с. 28-63), 7 (с. 30-115), 12 (с. 35-40), 13 (с. 37-46), 14 (с. 9-43; 59-167), 11 (с. 69-90), 17 (с. 36-63), 18 (с. 37-50), 19 (с. 24-30), 21 (с. 31-53), 22 (с. 11-29) //  3, 7, 53, 64, 71, 85, 35, 79.

Самостійна робота № 3 (6 год.)

Тема 3. Філософія середньовічного суспільства, її теоцентризм.

Питання

Завдання

1

Особливості розвитку західної та східної патристики (на основі західного та східного способів філософування)

Скласти порівняльну таблицю

2

Значення містичних практик для самовизначення середньовічної та сучасної людини

Викласти власне бачення проблеми

3

Зміст та значення принципу “бритви Оккама”

Скласти конспект

4

Християнська апологетика, її роль у формуванні середньовічної філософії.

Підготувати доповіді та реферати

5

Суперечка про універсалії як головна проблема середньовічної схоластики.

6

Проблема людини та історії в філософії Августина Аврелія (Блаженного).

7

Філософські погляди Фоми Аквінського.

8

Провідні ідеї розвиненої містики та їх роль у людському самоусвідомленні.

Результати виконання роботи: доповіді, реферати, конспект, звіт.

Форми контролю: обговорення питань, перевірка конспектів, оцінювання доповідей, захист рефератів, індивідуальні письмові завдання.

Література: 1  (с. 51-74),  4  (с. 52-67), 6 (с. 69-92), 11 (с. 91-110), 12 (с. 35-40; 73-90), 13 (с. 46-53), 14 (с. 177-255), 17 (с. 63-85), 18 (с. 50-58), 19 (с. 30-35), 21 (с. 54-75) // 1, 3, 44, 79, 103, 105.

Самостійна робота № 4 (6 год.)

Тема. Філософія Відродження та Реформації.

Питання

завдання

1

Передумови виникнення та особливості розвитку філософії епохи Відродження та Реформації.

Розглянути за літературою, скласти конспект.

Результати виконання роботи: доповіді, реферати, конспект, звіт.

Форми контролю: обговорення питань, перевірка конспектів, оцінювання доповідей, захист рефератів, індивідуальні письмові завдання.

Література.

Основна: 1  (с.75-82),  4  (с.68-70), 6 (с.93-98), 11 (с.111-120), 12 (с. 41-49), 13 (с.54-58), 14 (с.256-264), 17 (с.86-97), 18 (с.59-71), 19 (с.36-38), 21 (с.76-82)

Додаткова: 1, 3, 44, 79, 103, 105.

Самостійна робота № 5 (6 год.)

Тема 4. Філософія Нового часу (XVII –XVIII ст.), її основна парадигма – вивчення природи.

Питання

Завдання

1

Соціально-економічні та духовні підвалини філософії Нового часу

Розглянути за літературою (без конспектування)

2

Емпіризм Ф. Бекона та раціоналізм Р. Декарта

Законспектувати особливості вчень, зробивши висновки щодо відмінностей між раціоналізмом та емпіризмом

3

Б. Спіноза та Г. Лейбніц – тотожність та відмінність їх вчень про субстанцію

Скласти порівняльну таблицю

4

Б. Паскаль про місце та роль людини у світі

Скласти конспект

Результати виконання роботи: конспект, повідомлення, таблиця.

Форми контролю: перевірка конспекту, оцінювання за результатами дискусії, порівняння складених таблиць, індивідуальні письмові завдання.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Философия
Тип:
Задания на контрольные работы
Размер файла:
143 Kb
Скачали:
0