Самостійна робота з дисципліни «Філософія» (Теми 1-15: Філософія, її призначення, зміст та функції в суспільстві. Суспільство як система, що розвивається), страница 3

Література: 1 (с. 169-305), 6 (с. 182-240), 11 (с. 202-225), 12 (с. 172-207), 13 (с. 101-192), 17 (с. 159-185), 18 (с. 118-166), 19 (с. 128-185), 21 (с. 345-422) // 5, 12, 14, 22, 23, 27, 31, 39, 43, 45, 54, 58, 60, 65, 72, 74, 75, 76, 79, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 111.

Самостійна робота № 9 (5 год.)

Тема 8. . Проблема буття (онтологія).

питання

завдання

1

Уявлення про буття як субстанцію та як становлення

Скласти таблицю, заклавши параметри: “буття як субстанція”, “буття як становлення”, “представники”, “основні ідеї”

2

Проблема буття в XXIст. Синергетика

Занотувати найзначніші зміни в класичних уявленнях про буття, які несе з собою синергетика.

3

“Фундаментальна онтологія” М. Гайдеггера – пошук основи буття.

Підготувати доповіді та реферати

4

Концепція “со-буття” Ж.Л.Нансі.

5

Синергетика як нова парадигма осягнення світу.

6

Основні властивості простору і часу в контексті теорії відносності А. Ейнштейна.

7

Зміна парадигми в фізиці XX ст. – підстава трансформації філософських уявлень про буття.

Результати виконання роботи: доповіді, реферати, нотатки, конспект.

Форми контролю: оцінювання за результатами доповідей, дискусії, обговорення питань, порівняльний аналіз складених таблиць.

Література: 5 (с. 7-39), 8, 11 (с. 244-288), 12 (с. 255-277), 13 (с. 253-276), 17 (с. 315-431), 18 (с. 186-201), 19 (с. 185-205), 21 (с. 133-153) // 1, 4, 5, 28, 32, 36, 41, 51, 57, 65, 69, 74, 98, 104, 112.

Самостійна робота № 10 (5 год.)

Тема. Гносеологія.

питання

завдання

1

Основні поняття гносеології

Скласти словник термінів

2

Цінність науки та її значення для сучасної людини та суспільства

На основі вивчення літератури сформулювати власну точку зору, викласти її у формі тез (письмово)

3

Епістемологія М. Фуко: зміна погляду на процес наукового пізнання.

Підготувати доповіді та реферати

4

Співвідношення суб‘єкта та об’єкта пізнання як проблема сучасної філософії.

5

А. Бергсон про роль інтуїції в пізнанні.

6

Проблема розуміння в сучасній філософії.

7

Істина та омана в науці: історичний екскурс.

8

Астрологія: міф чи наука.

Результати виконання роботи: конспект, тези, доповіді, реферати, повідомлення.

Форми контролю: вибіркова перевірка конспектів, обговорення питань, оцінювання результатів дискусії, доповідей.

Література:5 (с. 255-273), 8, 11 (с. 288-306), 12 (с. 328-352), 13 (с. 353-384), 17 (с. 445-478), 18 (с. 261-284; 296-335), 19 (с. 312-332), 21 (с. 153-170) // 6, 15, 23, 26, 36, 37, 46, 48, 55, 56, 67, 69, 70, 87, 102, 104.

Самостійна робота № 11 (4 год.)

Тема . Філософська антропологія.

питання

завдання

1

Проблема людини в сучасній філософії

Скласти анотацію першоджерела на власний вибір

2

Потреби індивіда в умовах суспільства споживання.

Підготувати доповіді, реферати

3

Суб‘єктивація – “мистецтво існування” сучасної людини.

4

Раціональне та ірраціональне в житті людини: проблема співвідношення.

5

Проблема свободи людської істоти у кіберпросторі.

6

Вплив масової культури на особистість.

Результати виконання роботи: анотації, доповіді, реферати.

Форми контролю: оцінювання анотацій, доповідей, рефератів, результатів дискусії, обговорення питань.

Література: 5 (с. 191-229), 8, 11 (с. 261-288), 12 (с. 277-302), 13 (с. 480-506), 17 (с. 369-431), 18 (с. 433-457), 19 (с. 260-273), 20 (с. 121-138), 21 (с. 284-344) // 8, 9, 17, 18, 19, 27, 31, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 57, 60, 62, 63, 65, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 94, 97, 100, 107, 112, 113.

Самостійна робота № 12 (5 год.)

Тема 15. Суспільство як система, що розвивається.