Опис технологічних об’єктів комплексу лінії фарбування, страница 5

  1.2.4Короткий огляд пристроїв керування швидкістю конвеєру

Завдання керування приводом складається з здійснення пуску/зупину, а іноді із зміни напрямку обертання, а для більшості інших застосувань потрібно ще й регулювання швидкості обертання, або пов'язаної з нею продуктивністю приводу. Рішення цієї досить непростої технічної проблеми може здійснюватися різними способами.

Для регулювання швидкості обертання двигунів широко використовуються три основних типи пристроїв: механічні варіатори, гідравлічні і електромагнітні муфти ковзання й електронних регуляторів.

Основою таких варіаторів є фрикційні, плоскоременні, кубістські та ланцюгові передачі.

Рисунок 1.3 – Схеми механічних варіаторів

Їхніми недоліками служать наступні:

-  велике ковзання та зношування тіл кочення при більших передатних відношеннях (при малому робочому радіусі кочення одного із фрикційних тіл);

-  створення значної сили притиснення тіл кочення, що ускладнює конструкцію натискних пристроїв, опор і самого варіатора;

-  наявність елементів, що зношуються механічно, які ускладнюють експлуатацію і обслуговування приводів, особливо в забруднених і вибухонебезпечних середовищах;

-  необхідність компонування регулюючого пристрою в один агрегат разом із двигуном і навантаженням.

Планетарні фрикційні варіатори найчастіше застосовують при необхідності великого зниження кутової швидкості, збільшеного діапазону регулювання та реверсування веденого вала. Планетарні фрикційні варіатори виконують по відомих схемах зубчастих планетарних передач, але на відміну від них вони допускають зміну радіусів кочення як основних ланок, так і сателітів, що й приводить до зміни передатного відношення.

Швидкість ротора асинхронного електродвигуна можна регулювати зміною частоти живлячої напруги, амплітуди живлячої напруги, числа пар полюсів статора.

Для зміни швидкості обертання асинхронного електродвигуна найбільше широко використовуються пристрої, що дозволяють міняти частоту підводимої напруги - напівпровідникові перетворювачі частоти. У найпростішому випадку частотного регулювання керування швидкістю обертання здійснюється шляхом зміни частоти й амплітуди напруги трифазного джерела живлення. Як відомо, регулювання швидкості асинхронного двигуна зміною частоти підводимого до статора напруги можливо як убік зниження швидкості, так і убік збільшення швидкості вище номінальної. При регулюванні частоти нижче від номінальної можна вибрати такий закон частотного керування (співвідношення між частотою й амплітудою живлячої напруги, підводимого до статора асинхронного двигуна), що магнітний потік машини буде підтримуватися незмінним. У цьому випадку максимальний момент двигуна зберігається незмінним, і в такий спосіб забезпечується сталість перевантажувальної здатності у всьому діапазоні регулювання при незмінному моменті навантаження. При регулюванні частоти нагору від номінальної, що можливо в перетворювачів частоти із проміжним контуром постійного струму, має місце режим зниження магнітного потоку двигуна, оскільки амплітуда напруги залишається незмінної на рівні її номінального значення.

Крім того в складі перетворювачів частоти є розвинена система уведення виводу даних, що включає в себе дискретні й аналогові входи й виходи, а також послідовні інтерфейси. Це дає можливість використання частотно - керованого привода в складі АСК ТП, це скоротить витрати часу на переналагодження конвеєра й оптимізує режим його роботи в плині тривалого періоду часу.

З огляду на наведені характеристики, застосування частотних перетворювачів буде сприяти зменшенню витрат на ремонт і обслуговування конвеєра, зменшення габаритів привода й збільшенню терміну служби конвеєра.