Опис технологічних об’єктів комплексу лінії фарбування, страница 2

Вентиляційна система має патрубок із клапаном для часткового викиду повітря, щоб загазованість повітря в камері була в нормі.

Прорізи входу та виходу деталей мають повітряні завіси з гарячим повітрям, що попереджує прорив холодного повітря з цеху в порожнині камери.

Наприкінці камери встановлена стрілка підвісного штовхаючого конвеєра, де штанги конвеєра після входу в камеру змінюють напрямок свого руху.

Розташування стрілки дозволяє збільшити час знаходження деталі в камері, і нагрівати деталі за часом більш тривалий строк.

Розташування транспортних прорізів в камері, в одну сторону, запобігає спаду температури в камері через протяги, під час відкриття цехових воріт.

Електроапаратура розташована на щиті станції керування камерою.

Додатково є кнопковий пост, розташований на камері в зоні виходу конвеєра, і призначений для місцевого керування вентилятором, а також для забезпечення безпеки при ремонті.

1.1.3  Перелік контрольно-вимірювальних приладів, розташованих на камері

Контроль у камері здійснюється в чотирьох точках, контроль концентрації парів розчинника у двох точках.

Таблиця 1.2 – Контрольно - вимірювальні прилади

Найменування й тип приладу

Технічна характеристика

Призначення

Місце установки

Датчик-реле потоку повітря ДРПВ-2

Межа настроювання в діапазоні швидкостей потоку повітря від 4 до 40м/с

Контроль потоку повітря

Прапорець датчика уведений у нагнітальний повітровід так, щоб потік повітря був спрямований на площину прапорця

Термопретворювач опору ТСП-1187

Від С до С

Градуєровка - 50П

Довжина монтажної частини-320 мм

Монтажна частина термометра поведена в камеру

Термометр сигналізуючий що показує ТГП-16СгВ3Т4

Від С до С.

Довжина заглибної частини термобаллона-315 мм

Контроль температури повітря в камері

Монтажна частина термометра поведена в корпус камери

Сигналізатор вибухонебезпечної концентрації

СТХ-7-2М

Довжина заглибної частини-200 мм

Контроль концентрації й пара розчинника

Монтажна частина сигналізатора поведена в корпус камери

1.1.4  Аналіз складу конвеєру та режиму його роботи

Конвеєр (від англ. convey — просувати) - така організація виконання операцій над об'єктами, при якій весь процес впливу розділяється на послідовність стадій з метою підвищення продуктивності шляхом одночасного незалежного виконання операцій над декількома об'єктами, що проходять різні стадії. Конвеєром також називають засіб просування об'єктів між стадіями при такій організації.

Підвісні грузонесучі конвеєри й їхній різновиди одержали широке поширення та є основним транспортуючими машинами, що становлять невід'ємну частину технологічного процесу сучасних підприємств масового й серійного виробництва.

Підвісний конвеєр служе для безперервного (періодичного) транспортування штучних вантажів по замкнутому контуру просторової траси. Підвісним він називається тому, що переміщувані ним вантажі перебувають на підвісках, що рухаються по підвісному шляху; характерна риса підвісного конвеєра - розташування шарнірного кріплення підвіски та самий вантаж нижче точки опори (рис. 1.1).

При порівняно невеликій принциповій зміні конструкції значно ускладнюються завдання, покладені на підвісні конвеєри, зростають їхні параметри - довжина, швидкість, продуктивність, корисні навантаження; різко збільшується їхня відповідальність, що змушує пред'являти більш тверді вимоги до надійності їхньої конструкції, якості проектування та точності розрахунків.