Опис технологічних об’єктів комплексу лінії фарбування, страница 3

Сучасний підвісний конвеєр у загальному комплексі - машина дуже складна, як у механічній частині, так і в частині автоматики керування.

Важливою характеристикою роботи конвеєра є її безперервність і продуктивність. Функції конвеєра – транспортування вантажів на невеликі відстані, і потокове виробництво на базі об'єкта, що рухається. Розміщення технологічних комплексів на лінії конвеєра здійснюються з урахуванням маршруту обробки, з метою підвищення ефективного розділення праці.

Підвісні конвеєри мають наступні характерні риси:

- просторова гнучкість, що дозволяє підвісному конвеєру бути єдиним видом із всіх транспортуючих машин, що легко допускає переміщення вантажів у будь-якому напрямку в просторі з підйомами й спусками під крутими кутами (до 90º);

Рисунок 1.1 – Загальний вид підвісного конвеєра

1 - привід; 2 - шлях; 3 - ланцюг тяговий; 4 - уловлювач на спуску; 5 - каретка робоча; 6 - каретка холоста; 7 - каретка траверсна спарена; 8 - стик зварений; 9 - стик розбірний; 10 – блок, що відхиляє; 11 - натяжка вантажна; 12 - уловлювач на підйомі; 13 - вимикач аварійний; 14 - пристрій натяжний; 15 - пристрій поворотний роликовий; 16 - пристрій поворотний на зірочці або блоці.

- більша довжина конвеєра, в сполученні з його гнучкістю, дає можливість одним конвеєром обслуговувати закінчений виробничий цикл незалежно від розташування виробничих відділень у цеху, що знижує брак виробів і вартість транспортування через відсутність проміжних вантажно-розвантажувальних операцій;

- економія площі підлоги виробничого приміщення та мінімальний вплив підвісного конвеєра на розташування устаткування через те, що шляхи конвеєра в більшості випадків кріпляться до перекриття будинку;

- легка пристосовність траси конвеєра до можливих змін технологічного процесу;

- можливість створення на конвеєрі рухливого запасу виробу та ліквідація, тим самим, стаціонарних проміжних складських площадок у цеху, що захаращують виробничу площу;

- мала витрата енергії на транспортування (питоме тягове зусилля в межах 15-30 кгс на 1т вантажу);

- можливість широкого застосування автоматизації керування конвеєром, автоматизації розподілу вантажів по заданих адресах і вантажно-розвантажувальних операціях.

Довжину та швидкість конвеєра треба підібрати так, щоб забезпечити дотримання режиму часу, необхідного для виконання однієї або декількох взаємозалежних технологічних операцій.

Широке різноманіття застосування підвісних конвеєрів викликало необхідність створення різних виконань і типів конструкції, як машини в цілому, так і окремих її елементів, що затрудняє строгу їхню класифікацію.

Підвісні конвеєри бувають:

Залежно від тягового органа:

§  ланцюгові,

§  канатні.

Залежно від характеру привода:

§  однорухові (однопривідні),

§  багаторухомі (багатопривідні).

Залежно від профілю траси:

§  одноплощинні горизонтальні,

§  просторові.

Залежно від способу з'єднання тягового елемента та характеру переміщення вантажів з транспортсваним вантажем, підвісні конвеєри ділять на:

§ вантажні,

§ що штовхають,

§ несуче - штовхаючі,

§ вантажеведучий,

§ несуче-вантажеведучі.

Найпоширенішою транспортно-технологічною машиною з всіх цих різновидів є підвісний вантаженосний конвеєр типу ГН-80Р (або ГН-100Р і ГН-160Р). Він забезпечує безупинний рух (потік), вантажів у транспортно-технологічному процесі виробництва й в ідеалі - найбільш оптимальне та найбільш економічне рішення для лінії фарбування деталей.

Найбільше статичне навантаження на каретку, згідно qct для конвеєрів ГН-80Р. ГН-100Р і ГН-160Р відповідно дорівнює 250, 500 і 800 кгс.