Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів"

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет радіоелектроніки

Методичні вказівки

до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" напрямку «Комп’ютерна інженерія»

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                             кафедрою АПОТ

                                                                                             Протокол № 8

                                                                                             від “14”  04  2006

Харків 2006


          Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Прикладна теорія цифрових автоматів” для студентів напрямку «Комп’ютерна інженерія» / Упоряд. Какурін М.Я., Кулак Е.М., Карасьов А.Л. - Харків: ХНУРЕ, 2006. - 59с.

Упорядники:         М.Я. Какурін

Е.М. Кулак

А.Л. Карасьов

Рецензенти:           О.Г. Руденко, д.т.н., проф. каф. ЕОМ ХНУРЕ


ЗМІСТ


Вступ ……………………………………………………………………………

4

1 Контролюючі і коригуючі коди …………………………………………….

6

2 Типи цифрових автоматів і засоби їх завдання …………………………….

10

3 Елементарні автомати, типи і способи їх завдання ………………………..

12

4 Упорядкування матриць переходів елементарних автоматів (тригерів)…..

14

5 Оптимальний синтез елементарних автоматів ……………………………...

21

6 Засоби завдання мікропрограмних автоматів ……………………………...

26

7 Кодування внутрішніх станів для елементарних автоматів з прямими входами …………………………………………………………………………

30

8 Кодування внутрішніх станів цифрових автоматів для тригерів з інверсними входами ……………………………………………………………

35

9 Структурний синтез мікропрограмного автомата Мілі…………………….

38

10 Структурний синтез мікропрограмного автомата Мура………………..

41

Висновки ………………………………………………………………………

43

Перелік посилань ……………………………………………………………….

45

Додаток А. Зразок виконання завдання «Синтез тригера на тригері»……...

47

Додаток В. Зразок виконання разрахунково-графичного завдання №1 «Синтез мікропрограмного автомата Мілі»…………………………………..

53

Похожие материалы

Информация о работе