Методичні вказівки та завдання до курсового проекту з дисципліни "Організація виробництва"

Страницы работы

19 страниц (Word-файл)

Содержание работы

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО

 ТРАНСПОРТУ

Кафедра "Економіка підприємства та організація виробництва"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

та завдання до курсового проекту з дисципліни

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

 для студентів факультету "Економіка транспорту", спеціальності 7.050107 "Економіка підприємства" всіх форм навчання

Харків 2001

Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні кафедри "Економік підприємства та організація виробництва"   29  серпня 2001 р., протокол № 1

Укладачі

к.е.н., доц. Ковальов Д.И.

к.е.н., доц. Компанієць В.В.

Рецензент

к.е.н., доц. Балака Є.І.
Таблиця 1- Парк устаткування механічного цеху підприємства

Найменування станка

Модель

Категорія складності, р.о.

Маса, т

Варіанти

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 Токарно-гвинторіз-ний

1616П

12

1,8

7

8

12

14

12

12

8

7

8

15

2

1662

14

3,3

10

8

10

12

15

12

8

7

7

12

3

1К62

11

2,5

8

10

7

10

12

7

10

12

7

15

4

1А64

20

11,7

1

3

1

3

5

5

4

2

1

4

5

1к62ПУ

20

2,0

2

1

2

3

3

2

1

1

1

4

6 Токарно-копіруваль-ні напівавтомати

1722

15

5,5

1

1

8

11

10

8

9

1

1

12

7 Вертикально-сверд-лильні з ЧПУ

2Н118Ф

8

1,7

1

2

4

6

8

7

7

3

1

10

8 Координатно-роз-точний

2455

30

8,0

1

1

1

2

3

2

1

1

1

3

9 Кругло-шліфуваль-ний

3А141

16

7,7

8

10

7

10

12

7

10

12

7

14

10 Внутрішньо-шліфу-вальний універсальний

3А229

18

5,5

5

6

4

5

6

3

5

7

3

6

11 Плоско-шліфуваль-ний

3Б724

24

15,0

2

2

3

4

5

5

3

2

2

3

12 Вертикально-фре-зерний з ЧПУ

6Н13Г

15

4,5

8

11

10

10

12

12

8

10

7

12

13 Подовжньо-фрезер-ний

6У312

13

46

6

8

8

12

15

10

7

5

5

12

14 Подовжньо-стру-гальний

7116

42

50

1

1

2

2

4

3

2

1

1

5

15 Поперечно-стру-гальний

7М37

13

4,5

1

1

1

1

2

2

1

1

1

3

16 Зубофрезерний

5А312

12

5,1

-

-

2

3

5

3

3

-

-

5

17 Зубошліфувальний

5831

15

4,5

-

-

2

3

5

3

2

-

-

5

Тип виробництва

індивідуальний

мілкосерійний

серійний

крупносерійний

масовий

крупносерійний

серійний

мілкосерійний

індивідуальний

масовий

Рід оброблюваного матеріалу (переважно)

алюміній

чавун

сталь

сталь

сталь

сталь

сталь

чавун

алюміній

сталь

Завдання до виконання курсового проекту

за темою "Організація ремонтного виробництва на підприємстві

за системою  планово-попереджувального ремонту (ППР)"

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Згідно з навчальним планом студенти денного і заочного відділень спеціальності "Економіка підприємства" виконують курсовий проект з дисципліни "Організація виробництва" за темою "Організація ремонтного виробництва на підприємстві за системою  планово-попереджувального ремонту (ППР)" .

Похожие материалы

Информация о работе