Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності підприємства. Методика виявлення та підрахування господарських резервів, страница 7

8  Аналіз прямих витрат

Детально аналізують матеріальні витрати та витрати на оплату праці як у цілому по випуску продукції, так і за окремими важливішими виробами.

Аналіз матеріальних витрат

На загальну величину матеріальних витрат на виробництво товарної продукції (МЗ) впливають обсяг, структура виробництва, тобто зміна питомої ваги більш чи менш матеріаломістких виробів, питомі матеріальні витрати (витрати на одиницю виробу –МЗі). У свою чергу матеріальні витрати на одиницю виробу залежать від норми витрати матеріалів (N) та ціни на матеріал (Цм). Останні фактори є складними і також залежать від інших, як зовнішніх, так і внутрішніх.

Норма витрат залежить від: конструкції виробу, технічного стану техніки, технології виробництва, кваліфікації виробників, якості матеріалу і пов’язаного з цим рівня відходів, необхідності заміни одного матеріалу на інший.

Ціни на матеріали, сировину, напівфабрикати залежать від таких факторів: кон’юнктури ринку, системи державного регулювання цін, розміру витрат на транспортування, якості матеріалу. Два останніх фактори залежать також від якості роботи робітників матеріально-технічного постачання.

Виконаємо факторний аналіз матеріальних витрат на виробництво продукції, користуючись вихідними даними таблиці 7.5 та розрахунками методу ланцюгових підстав.

Таблиця 7.5- Вихідні дані для аналізу матеріальних витрат

Назва матеріалу

Норма витрачання

Ціна за одиницю найменування матеріалу

План

Факт

План

Факт

1 Сталь кутова, кг

2 Труби, м

3 Скло, м2

4 Фарба, кг

15

3

20

1

14

3,5

21

1,1

8,0

20,0

12,0

18,0

8,5

18,0

10,0

18,5

Вплив зміни норм МЗN:

                  (7.12)

Вплив зміни цін МЗЦ:

                 (7.13)

Результати аналізу наведено у таблиці 7.6.

Ми бачимо, що негативний вплив на збільшення матеріальних витрат викликало збільшення норми витрачання сталі кутової та фарби. Під впливом цього витрати підвищились на 7,55 грн. Також зростання витрат у значній мірі було пов’язано із ростом цін на матеріали -–труби, скло, фарбу; під впливом цього витрати збільшились на 23,8 грн. (10+12+1,8). Однак, позитивні зміни були

більш за негативні: за рахунок зниження норм витрачання труб та скла матеріальні витрати знизились на 49 грн., а за рахунок зниження цін на сталь – на 8 грн. Отож, щоб у подальшому знизити матеріальні витрати на цей виріб необхідно слідкувати за співвідношенням впливу зміни цін та норм витрачання, особливо по таким матеріалам як труби та фарба, бо саме за ними відбувається підвищення витрат відповідно на 3 грн. та 2,35 грн.


Таблиця 7.6 – Факторний аналіз матеріальних витрат на виробництво                  

                                  виробу.

Матеріал

Витрати на одиницю продукції, грн.

Відхилення від

плану

За

планом

За фактичними нормами та плановими цінами

Фактично

Усього

У тому числі

за рахунок

зміни

норм

цін

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

15*8=120

60

240

18

14*8=112

70

252

19,8

14*8,5=119

63

210

20,35

119-120=-1

+3

-30

+2,35

119-112=7

-7

-42

+0,55

112-120=-8

+10

+12

1,8

Усього

438

453,8

412,35

-25,65

-41,45

+15,8

Розрахунок впливу на матеріальні витрати заміни

одного матеріалу на інший

Необхідність заміни може виникати по причині факторів постачання, або у зв’язку зі зміною обладнання, технології, конструкції виробу. Якщо відбувається заміна одного матеріалу на інший, на матеріальні витрати впливають ті ж фактори норм та цін на матеріали. Розглянемо приклад.