Аналіз обсягових показників діяльності залізниці

Страницы работы

Содержание работы

1. Аналіз обсягових показників діяльності залізниці

1.  Завдання аналізу. Показники, які аналізуються

2.  Інформаційні джерела аналізу

3.  Методика аналізу

4.  Аналіз виконання плану перевезення вантажів  роботи залізниці в тонах та вагонах

5.  Аналіз вантажообігу

6.  Аналіз пасажирообігу

7.  Основні фактори, які впливають на обсягові показники

Завдання аналізу

1)  На основі оцінки виконання плану та динаміки обсягових показників складання поточних та перспективних планів, в т.ч. планування якісних показників, планування структурних змін.

2)  Поліпшення ефективності роботи залізниці, обслуговування вантажовідправників та пасажирів.

3)  Контроль та пошук резервів поліпшення діяльності залізниці

Показники, які аналізуються:

Обсягові:

ΣАl – пасажирообіг, пас-км;

ΣPl – вантажообіг тарифний, т-км;

ΣPle – вантажообіг експлуатаційний;

ΣРlприв – приведений вантажообіг (робота залізниці в приведених т-км)

ΣА – кількість перевезених пасажирів, пас;

ΣР – обсяг перевезення вантажу, т;

ΣР  – вантаження вантажу (відправлення вантажу), т;

U,  – робота дороги у вагонах, ваг;

Uг,  – вантаження вантажу у вагонах, ваг

Якісні:

ван – середня дальність перевезення вантажу, км;

пас – середня дальність перевезення пасажирів, км;

Ап — населеність пасажирського вагона, осіб/ваг.

              2  Інформаційні джерела аналізу

Форма ЦО – 12 “Звіт про перевезення вантажів, пробіги та доходи”. Містить інформацію про вантажообіг та обсяг перевезення вантажу усього по залізниці та за видами сполучень, доходи та доходні ставки за перевезення вантажів усього та за видами сполучень.

Форма ЦО-22 “Звіт про пасажирські перевезення та доходи за видами сполучень”. Містить інформацію про пасажирообіг та обсяг перевезення пасажирів по залізниці та за видами сполучень, доходи та доходні ставки перевезення пасажирів усього та за видами сполучень. Це зведена щомісячна звітність.

            Форма ГО – 10 “Звіт про вантаження за найменуванням вантажів”. Містить інформацію про навантаження в тонах і вагонах по видам вантажів, середнє статичне навантаження (ρi ) по видам вантажів.

            Форма ЦО – 27 “Звіт про відправлення пасажирів по станціям”

3 Методика аналізу

1) Аналіз виконання плану перевезення вантажів, роботи залізниці в тонах та вагонах (виконується порівняльний та факторний аналіз обсягу перевезення, відправлення вантажів, роботи дороги у тонах та вагонах в цілому по дорозі та у розрізі видів вантажів).

2) Аналіз  вантажообігу (виконується порівняльний та факторний аналіз всього по дорозі, за видами сполучень та за видами вантажів; з’ясовуються причини зниження вантажообігу; розраховуються коефіцієнти розриву між тарифними та експлуатаційними т-км, з’ясовуються причини його зміни). При аналізі вантажообігу виділяють перевезення у внутрідержавному та міждержавному сполученнях, а також імпорт, експорт та транзит.

3) Аналіз пасажирообігу (виконується порівняльний та факторний аналіз всього по дорозі, за видами сполучень, з’ясовують фактори, що негативно вплинули на пасажирообіг). При аналізі пасажирообігу також виділяють перевезення у  внутрідержавному та міждержавному сполученнях. Аналіз пасажирообігу доповнюють оцінкою населеності пасажирського вагону.

  4) Аналіз приведеного вантажообігу (узагальнюють результати п.2,3)

5) Аналіз якості обслуговування вантажовідправників та пасажирів; пошук резервів підвищення обсягових показників

7. Основні фактори, які впливають на обсягові показники. 

На діяльність залізниці, у т.ч. обсягові показники  впливають дуже багато факторів, але для дієвого аналізу насамперед необхідно виділяти  дві групи факторів: перша – зовнішні фактори на які залізниця впливати не може, та внутрішні,  залежні від характеру умов, організації та якості роботи залізниці.

Зовнішні (народногосподарські) фактори залежать від загального економічного становища у країні, державної економічної політики,  добробуту народу. До них належать:

-  обсяги та структура виробництва та споживання продукції різних галузей економіки;

-  розвиток та розміщення продуктивних сил, транспортної мережі;

-  чисельність та зайнятість населення, рівень доходів населення;

-  фінансовий стан підприємств, які користуються послугами залізничного транспорту;

-  рівень розвитку економічних зв’язків (міжнародних, міжрегіональних);

-  рівень витрат та соціальні цілі;

-  загальнодержавна економічна політика (податкова, інвестиційна, митна);

-  тарифна політика;

-  наукова політика у галузі.

До внутрішньогалузевих відносять такі фактори як:

-  структура, форми, організація та методи управління галуззю;

-  система організації та мотивації праці;

-  стан та кількість ресурсів у т.ч. кадрів, техніко-технологічних ресурсів;

-  якість використання ресурсів усіх видів (основні фонди, трудові, матеріальні, фінансові ресурси);

-  якість обслуговування вантажовідправників та пасажирів.

2. Аналіз ефективності використання основних фондів

Похожие материалы

Информация о работе