Образец оформления и готовая тетрадь курсовой работы по дисциплине "Технико-экономический анализ на железнодорожном транспорте"

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНСЬКА   ДЕРЖАВНА  АКАДЕМІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО  ТРАНСПОРТУ

ФАКУЛЬТЕТ  ЕКОНОМІКИ ТРАНСПОРТУ

Кафедра “Економіка, організація і управління підприємства”

КУРСОВА  РОБОТА

з дисципліни "Техніко-економічний аналіз на залізничному транспорті"

для студентів спеціальності “_____________________”

СТУДЕНТ_______________________________________________________

ГРУПА__________________________________________________________

ВАРІАНТ________________________________________________________

ПЕРЕВІРИВ______________________________________________________

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ______________________________________

_________________________________________________________________

ОЦІНКА___________________________

ДАТА_____________________________

ПІДПИС___________________________

Харків 2005


          Програма курсу розглянута та рекомендована до друку на засіданні кафедри “Економіка, організація  і  управління підприємством” 28 серпня  2005р., протокол № 1

          Рекомендується для студентів економічних спеціальностей заочної форми навчання.

Укладачі:

доц.. Компанієць В.В.

ас. Зубенко В.О.

Рецензент

_____________________________


Зміст

ВСТУП

4

1.  Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці

2.  Аналіз ефективності використання основних фондів та рухомого складу

3.  Аналіз продуктивності праці

4.  Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

5.  Аналіз доходів та прибутків від перевезень

ВИСНОВОК

Список літератури


Вступ


1 Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці

Таблиця 1.1 - Аналіз виконання плану обсягових показників роботи залізниці.

Назва показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відн.,%

1.  Обсяг перевезень у приведених т-км, млн.

2. Вантажообіг, тарифні ткм, млн., у т.ч. за видами сполучення

пряме

місцеве

3 Пасажирообіг, пас-км, млн., у т.ч. за видами сполучення

пряме

місцеве

приміське

4. Вантажообіг, експлуатаційні т-км

5. Обсяг перевезення вантажу, млн. т, у т.ч. за видами сполучення

пряме

місцеве

6. Обсяг перевезення пасажирів, млн., у т.ч. за видами сполучення

пряме

місцеве

приміське

7. Середня дальність перевезення вантажу, км

8. Дальність перевезення вантажу за видами сполучень, км

пряме

місцеве

Продовження таблиці 1.1

9. Середня дальність перевезення пасажирів, км

10. Дальність перевезення пасажирів за видами сполучень, км

пряме

місцеве

приміське

11. Структура перевезення вантажів, за видами сполучень, %

пряме

місцеве

12. Структура перевезення пасажирів за видами сполучень, %

пряме

місцеве

приміське

Похожие материалы

Информация о работе