Образец оформления и готовая тетрадь курсовой работы по дисциплине "Технико-экономический анализ на железнодорожном транспорте", страница 3

Висновок:


Вплив простих факторів на зміну складного показника:

DSPl (lван м; lван пр)

DSPl (lван м; lван пр)

DSPlприв(lван м; lван пр) =

DSPl (γван м; γван пр)=

DSPl (γван м; γван пр)=

DSPlприв (γван м; γван пр)

DSPlприв(lван м; lван пр) =

DSPlприв (γван м; γван пр)=

Проміжна перевірка:

DSPl=

DSPl=

Таблиця 1.4 - Факторний аналіз обсягу перевезень залізниці у приведених      тонно-кілометрах, млн.

Найменування факторів

Кількісна оцінка впливу факторів на результ-ний показник, (+,-)

Пасажирообіг, у т.ч.:

Кількість перевезенних пасажирів

Середня дальність перевезення пасажирів

Вантажообіг, у т.ч.

Кількість перевез-х вантажів

Продовження таблиці 1.4

Середня дальність перевезення вантажів, у т.ч.:

Дальність перевезення вантажів за видами сполучення

Структура перевезення вантажів за видами сполучення

Вплив усіх первинних факторів разом

Для  показника, що аналізується, маємо:

DSPlприв =

DSPlприв=

Висновок:

Факторний аналіз роботи залізниці у вагонах

ΔU=

Ur=

ΔUr(∑ Pr)=

ΔUr(∑ Pr)=

ΔUr(ρст)=

ΔUr(ρст)=

Перевірка:

ΔUr=

ΔUr=

ΔU=

ΔU =

Висновок:


2 Аналіз ефективності використання основних засобів та рухомого складу

Таблиця 2.1- Аналіз показників фондовіддачі

Найменування показника

Значення

Відхилення від плану

За планом

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%

1.Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн.

2.Обсяг перевезень, прив. т-км, млн.

3.Доходи від перевезень, тис. грн.

4.Фондовіддача (натур. показник), прив. ткм/грн.

5.Фондовіддача (варт. показник), грн./грн.

Висновок:

Факторний аналіз показників використання рухомого складу за показниками середньодобової продуктивності вантажного вагона та середньодобової продуктивності локомотива

Пв=

Пв0 =

Пв1 =

Пв =

Таблиця 2.2 - Факторний аналіз середньодобової продуктивності вагона  методом ланцюгових підстав

№ підстановки

Розрахунок впливу факторів на результативний показник

1

ΔПв(Sв) =

2

ΔПв(αнав)

3

ΔПв(Рдиннав)=

Перевірка:

ΔПв=

ΔПв=

Висновок:

Аналіз використання робочого парку вагонів та експлуатаційного парку локомотивів

а) робочий парк вагонів (n) за планом та фактом

nr=

nr0=.

nr1=

Скорегувати робочий парк вагонів на фактичний обсяг перевезень

n*r=

n*r=

б) зміна робочого парку вагонів за факторами обсягу перевезень та середньодобової продуктивності вагона