Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

Страницы работы

Содержание работы

4 Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень

План

4.1 Мета та інформаційні джерела аналізу.

4.2 Види діяльності, склад витрат та об’єкти аналізу.

4.3 Етапи аналізу.

4.4 Факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень.

4.5 Аналіз експлуатаційних витрат за елементами витрат.

4.6 Оцінка впливу деяких інших факторів на експлуатаційні витрати.

4.7 Резерви зниження витрат та собівартості перевезень.

4.1 Мета та інформаційні джерела аналізу

Мета аналізу: з’ясування причин перевитрат та пошук шляхів зниження витрат основної діяльності у тому числі експлуатаційних, інших витрат як по всій залізниці так і по окремих підприємствам та відповідно резервів зниження собівартості перевезень.

Інформаційні джерела:

·  Ф. №2 — Звіт про фінансові результати та додатки до нього

·  Ф.№14 – зал (фін) – звіт про доходи та витрати по основній діяльності залізниці (квартальна)

Форма складається з 13 розділів

1 Реалізація послуг підприємств залізничного транспорту (доходи та витрати від основної діяльності у т.ч. реалізація послуг підрозділам своєї залізниці, іншим підприємствами залізничного транспорту, на сторону; витрати основної діяльності: витрати з перевезень (експлуатаційні), а також витрати пов’язані з підсобно-допоміжним виробництвом, тому числі у 1,2,3 розділах усі витрати основної діяльності вказуються як по перевезенням так і по допоміжному виробництву.

2 Розрахункові витрати основної діяльності по елементах, в т.ч. оплата праці, відрахування , матеріали, паливо, електроенергія, амортизація, інші.

3 Фактичні витрати основної діяльності за елементами.

4 Розрахункові адміністративні витрати.

5 Фактичні адміністративні витрати.

6 Розрахункові витрати на збут

7 Фактичні витрати на збут

8 Витрати з перевезень за статтями.

9  Загальновиробничі витрати.

10 Інші доходи і витрати операційної діяльності

11 Інші доходи і витрати

12 Надзвичайні доходи і витрати

13 Довідки.

4.2 Види діяльності, склад витрат та об’єкти аналізу

Уся діяльність будь-якого підприємства, відповідно до фінансової звітності розділяється на звичайну та надзвичайну. До складу звичайної діяльності входять три види: операційна, фінансова та інвестиційна. До операційної, у свою чергу входять: основна та інша операційна. До складу основної діяльності на залізничному транспорті входять експлуатаційна та підсобно-допоміжна.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України "Про перелік робіт (послуг), що належать до основної діяльності залізничного транспорту, та порядок розподілу доходних надходжень від основної діяльності залізничного транспорту" від 16.02.1998р. №173, основна діяльність залізниць - діяльність усіх взаємопов'язаних відокремлених підрозділів, що входять до складу залізниць, спрямована на виконання, і, обслуговування єдиного перевізного процесу, тобто експлуатаційна (перевізна) та підсобно-допоміжна діяльність, пов'язана з обслуговуванням експлуатаційної діяльності.

Експлуатаційна діяльність - діяльність відокремлених підрозділів, безпосередньо пов'язана з перевезенням пасажирів, вантажів, вантажобагажу, пошти тощо.

Підсобно-допоміжна діяльність - діяльність відокремлених підрозділів, пов'язана з виконанням ряду допоміжних операцій та організацією виробництв, продукція (послуги) яких використовується переважно для потреб експлуатаційної діяльності залізниць. До підсобно-допоміжної діяльності на залізничному транспорті, відносять діяльність промислових, будівельних, сільськогосподарських та інших підприємств які знаходяться на балансі залізниці та безпосередньо не займаються перевезенням.

Наприклад: заводи залізобетонних конструкцій, кар’єри, будівельно-монтажні поїзда, енергозабезпечуючі підприємства, непромислові підприємства.

До основної діяльності залізничного транспорту належать: поточне утримання, профілактичний огляд, обслуговування та всі види ремонту основних фондів, інвентарю, що використовується в основній господарській діяльності; експлуатація локомотивів, вагонів, дизель - та електропоїздів, їх екіпірування та прибирання; підготовка вагонів і контейнерів до перевезень; маневрова робота, супроводження поїздів; продаж квитків; навантаження, перевантаження, розвантаження, приймання, видавання та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення; перестановка вагонів; охорона вантажів, основних засобів, інвентарю; утримання смуги відведення, пристроїв захисту від снігу, піску та вирощування захисних лісонасаджень; збір та опрацювання інформації з перевезень; випробувальні роботи на залізницях; довідково-інформаційні операції щодо роботи залізничного транспорту; роботи, пов'язані з ліквідацією пожеж, аварій та катастроф, якщо вони виконуються відновними і пожежними поїздами, які перебувають на балансі залізниць; роботи, пов'язані з технологічною обробкою перевізних документів; забезпечення пасажирів постільними речами; водо- та електропостачання.     

Формування витрат залізниці (підприємства залізниці) відповідно до фінансової звітності можливо показати за допомогою рисунку 4.1.     

 


До витрат операційної діяльності відносять витрати на перевезення, на підсобно-допоміжну діяльність у т.ч. ремонт основних фондів та інші операційні витрати.

Похожие материалы

Информация о работе