Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 2

Витрати фінансово-інвестиційної діяльності – це витрати пов’язані з рухом основних та оборотних фондів та рухом капіталу (цінні папери та позичкові кошти (кредити)).

До витрат іншої звичайної діяльності відносяться Витрати пов’язані з утриманням житлового комплексу, оздоровчих та спортивно-культурних закладів та інші.

Для аналізу використовують також результати планових розрахунків показників обсягу перевезень та бюджетів витрат, дані регістрів бухгалтерського обліку, звітів по основним показникам виробничо – фінансової діяльності організації залізничного транспорту. Для проведення якісного, факторного аналізу у процесі реаналітичної обробки вихідної інформації витрати розбивають на відповідні групи (рис. 4.2.).

Рисунок 4.2  Групування експлуатаційних витрат для аналізу причин

їх змини

Об’єкти аналізу:

Ø  експлуатаційні витрати у т.ч. залежні та незалежні від обсягу      перевезень;

Ø  витрати підсобно-допоміжної діяльності;

Ø  окремі статті та елементи експлуатаційних витрат;

Ø  адміністративні витрати;

Ø  витрати на збут;

Ø  інші операційні витрати;

Ø  витрати окремих господарств залізниці;

Ø  собівартість перевезень, у тому числі вантажних та пасажирських.

Форма також має додатки

·  Усі форми які пов’язані з обсяговими показниками, показниками праці, показниками аналізу основних фондів.

4.3 Етапи аналізу

1 Порівняльний аналіз витрат залізниці. Як правило аналіз виконується у частині витрат основної діяльності або тільки експлуатаційних витрат (факт, план, попередній рік). Аналіз виконується за елементами витрат з поясненням причин перевитрати за окремими елементами. За тими елементами по яким спостерігається перевитрата, далі необхідно буде виконати факторний аналіз.

2 Порівняльний аналіз витрат основної діяльності у тому числі експлуатаційних по господарствам залізниці. Виконується також в порівнянні з планом та попереднім роком за елементами витрат.

3 Факторний аналіз експлуатаційних витрат під впливом зміни обсягу перевезень та собівартості перевезень.

4 Факторний аналіз собівартості перевезень.

5 Факторний аналіз окремих елементів експлуатаційних витрат (див п.1) (витрат на оплату праці, матеріальних витрат, витрат на паливо та електроенергію на тягу поїздів).

6 Оцінка впливу на експлуатаційні витрати таких факторів, як зміна структури перевезень за видами руху, видами тяги, зміна коефіцієнту розриву між тарифними та експлуатаційними т-км.

7 Оцінка впливу на експлуатаційні витрати собівартості перевезень ефективності використання рухомого складу.

8 Висновки та резерви зниження експлуатаційних витрат та собівартості  перевезень.

4.4 Факторний аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень під впливом зміни обсягу перевезень

В основі методики аналізу витрат на виробництво будь якої продукції робіт або є розподіл витрат за ознакою їх залежності від обсягу виробництва.

До залежних витрат відносяться витрати, які змінюються прямо пропорційно до  обсягу виконаної роботи або розміру руху. Усі інші витрати які не залежать або мало залежать від обсягу роботи або розміру руху відносять до постійних ( умовно – постійних) або незалежних.

У практиці роботи залізниці розподіл витрат на залежні та умовно – постійні враховуються при розрахунку впливу на собівартість чи експлуатаційні витрати обсягу перевезень, для визначення нижньої мери тарифів з метою забезпечення беззбиткового результату роботи, визначення рівня витрат на перевезення по напрямкам та дільницям залізниці, при різних техніко – економічних обґрунтуваннях.

До залежних витрат відносяться заробітна плата локомотивних і поїзних бригад, витрати на паливо і електроенергію для тяги поїздів; на утримання маневрових локомотивів; на ремонт і амортизацію рухомого складу; частина витрат утриманню, ремонту і амортизації верхньої будови шляху та ін..