Аналіз експлуатаційних витрат та собівартості перевезень, страница 8

-  структури перевезень  по видах вантажів, так як для їх перевезень використовуються різні типи вагонів з різними нормами технічного навантаження, порожнього пробігу вагонів, збільшення якого призводить до підвищення витрат і являється  непродуктивним;

-  пробігу локомотивів в одиночному пробігу, який також не являється продуктивним і призводить до росту  витрат;

-  структури перевезень вантажів по видам перевезень;

-  структури перевезень вантажів по категоріям поїздів;

-  кількості станцій які здійснюють формування, переформування  і

розформування поїздів;

-  дальності перевезень до дорогах.

Собівартість  пасажирських перевезень визначається такими факторами:

-  структурою перевезень по категоріям поїздів: швидкісні, пасажирські місцеві. Собівартість у швидкісних поїздах вище за рахунок більш високих енергетичних затрат, більш низької заселеності та більш високої ціни вагонів;

-  співвідношенням приміських і дальніх перевезень;

-  нерівномірності  перевезень в часі, що потребує додаткових пристроїв та парку  рухомого складу.

Фактори, залежні від природно - кліматичних умов і місцезнаходження дороги.

На витрати залізниці значний вплив здійснюють слідуючи фактори:

-  план і профіль шляху, які визначають вагомі норми поїздів, швидкості рухання, енергетичні витрати, кількість розгонів та гальмувань ;

-  кількість і види штучних споруд (мостів, труб і т.д.), які впливають на витрати по їх амортизації, утриманню і ремонту;

-  середньорічна температура, від рівня якої залежать витрати енергетичні, на опалення споруд, а в окремих випадках – витрати на обслуговування

-  рухомого складу;

-  необхідність сніго-, водо-, піскоборотьби, що також призводить до росту витрат;

-  ціни енергоресурсів;

-  необхідність  підвищення оплати праці в районах з суровими природнокліматичними умовами .

Фактори, які характеризують якість роботи колективів залізниць. Якість роботи колективів доріг може бути оцінено через якісні показники використання рухомого складу, величина яких по окремим дорогам значно відрізняються Фактори, залежні від технічного  оснащення залізниці. Ефективність використання технічних засобів у більшості залежить від стану матеріально-технічної бази, виробничих потужностей і основних фондів залізниці.

          Показники технічної озброєності по дорогах значно відрізняються; наприклад, міняється по дорогам доля експлуатаційної довжини одно-, двох – багатокутних ліній. При нормальних умовах експлуатації пропускна спроможність двопутних ліній приблизно в чотири рази вище, чим однопутних, а значить, кожний шлях експлуатується приблизно у два рази інтенсивніше.

          Собівартість перевезень на дорогах залежать і від структури перевезень по видам тяги. Як правило, при електровозній тязі вона нижче чим  при тепловозній на 25-30% за рахунок більш високих швидкостей руху поїздів і вагомим нормам на одиницю потужності. На собівартість перевезень також впливає структура локомотивного парку по серіям, так як від цього залежать вагомі норми поїздів, витрати на експлуатацію, утримання, ремонт і обслуговування локомотивів.

Фактори, залежні від державної економічної політики. На величину собівартості перевезень впливають рівень і стабільність цін на спожиті залізничним транспортом ресурси, залежні від рівня інфляції і ступеню державного регулювання в окремих галузях економіки. Також впливає діючий порядок регулювання тарифів. З одного боку, у відповідності з законом попиту, рівень тарифів впливає на обсяги і структуру перевезень, що відображається на величині собівартості перевезень. З іншого боку, самі тарифи в значній мірі визначаються величиною собівартості перевезень.

Зниження собівартості залізничних перевезень є вирішальною умовою зниження тарифів на вантажні та пасажирські перевезення, зростання прибутку усіх підрозділів залізничного транспорту, підвищення ефективності його діяльності.