Аналіз обсягових показників діяльності залізниці, страница 7

Висновок: Таким чином ми бачимо,   що   у    зв’язку   з    понаднормовою     роботою    додатково  було залучено 98 умовних працівників.  Це    викликало відносне     зниження    продуктивності    праці   на    (1838,87 – 1836,23 = 2,64 тис прив т-км/особу). Та вплине на перевитрату фонду оплати праці.

Виконаємо факторний аналіз продуктивності праці та експлуатаційного штату за вихідними даними таблиці 3.2.

Таблиця 3.2- Аналіз продуктивності праці

Показник

Значення

Відхилення від плану

За планом

План, скорегований на фактичний обсяг перевезень

Фактично

Абс. (+,-)

Відносне,%,ВП

Чисельність експлуатаційного штату, чол.

39252

39103

39004

-248

99,368

у т.ч. шат залежний від обсягу перевезень

10429

10280

10205

-224

97,852

Обсяг перевезень, прив. т-км, тис.

(для розрахунку ефективності)

26310000

-

25935400

-374600

98,576

Продукт. праці, тис. прив. ткм/чол.

670,284

663,259

664,942

-5,342

99,203

Визначимо скореговану на фактичний обсяг перевезень чисельність експлуатаційного штату Че*:

                                                (3.8)

(39252-10429) + 10429 х 0,98576 = 28823 + 10280 осіб

Визначимо скореговану величину продуктивності праці :

 =                                                                               (3.9)

 = 663,2586 тис. прив т-км/чол.

Визначимо умовне вивільнення (чи залучення) працівників у зв’язку зі зміною обсягу приведеної роботи та у  зв’язку зі зміною продуктивності праці:

ΔЧ(∑Plприв)=Ч*-Ч0;                        ΔЧ(∑Plприв)= 39103-39252= -149чол.

 ΔЧ(Ппр)1-Ч*;                            ΔЧ(Ппр)= 39004-39103= -99чол.

Перевірка: ΔЧ=Ч10= ΔЧ(∑Plприв)+ΔЧ(Ппр)= 39004-39252=-149-99= -248чол.

Визначимо вплив зміни обсягу перевезень та факторів, які визначають чисельність експлуатаційного штату на зміну продуктивності праці:

ΔПпр(∑Plприв)=Ппр*-Ппр0                                                           (3.10)

ΔПпр(∑Plприв)= 663,259-670,284= -7,025 т.прив.ткм/чол.    

ΔПпр(Ч)=Ппр1- Ппр*                                                                                          (3.11)

ΔПпр(Ч)= 664,942-663,259 = 1,683 т.прив.ткм/чол.

Перевірка:

ΔПпр=Ппр1-Ппр0= ΔПпр(∑Plприв)+ ΔПпр(Ч)

ΔПпр= 664,942-670,284= -7,025+1,683= -5,342 т.прив.ткм/чол.

Висновки:

1. У фактичному періоді порівняно з планом на залізниці відбувається скорочення  експлуатаційного контингенту на 248 осіб на експлуатаційні роботи у т.ч. на 224 у залежній та 24 особи у незалежній частині. Оскільки відбувається скорочення обсягу перевезень залізниця повинна вивільнити 149 осіб, у зв’язку з впливом інших факторів численність скорочується ще на 99 осіб. На перший погляд зниження контингенту при зниженні продуктивності виглядає не логічно, але в даному випадку для вірного висновку необхідно порівнювати не фактичну і планову  продуктивність, а фактичну і скореговану яка у даному випадку за фактом більша ніж скорегована.

2. Під впливом скорочення штату продуктивність праці зросла на      1,683 тис прив т-км на особу. При цьому треба мати на увазі що штат скоротився в залежній і незалежній частині.  Але у цілому  продуктивність праці знизилась на 5,342 тис прив т-км. Це відбулося за рахунок того що обсяг перевезень знижувався швидше ніж експлуатаційний штат (98,57% < 99,36%)

          4 Аналіз фонду оплати праці

У процесі аналізу:

1)  Порівнюють фактичний фонд з плановим та з “правом” на фонд оплати праці залізниці у тому числі виконують факторний аналіз. ”Право” на фонд оплати праці – це такий фонд оплати на який має право залізниця у зв’язку зі зміною обсягу перевезень. Він визначається наступним чином :

                         (3.12)