Екзаменаційні білети № 1-25 з навчальної дисципліни " Диференціальні рівняння" (спеціальний курс)

Страницы работы

Содержание работы

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙУНИВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність Факультет МТ                                                  Семестр 11

Навчальна дисципліна   Диференціальні рівняння  (спеціальний курс)

Білет № 1

1. Системи розв’язати зведенням до одного рівняння п-го порядку, записавши де потрібно по заданій матриці коефіцієнтів А відповідні системи .

2. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А методом Ейлера.

3. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А матричним методом.

4. Розв’язати системи методом невизначених коефіцієнтів.

5. Розв’язати систему методом Лагранжа.

Затверджено на засіданні кафедри  прикладної  математики

Протокол № 5  от 5 березня  2004 р.

Зав. кафедрою                                                                                          проф. Грибанов В. М.

Екзаменатор                                                                                                         Швед  О. П.  


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність Факультет МТ                                                  Семестр 11

Навчальна дисципліна   Диференціальні рівняння  (спеціальний курс)

Білет № 2

1. Системи розв’язати зведенням до одного рівняння п-го порядку, записавши де потрібно по заданій матриці коефіцієнтів А відповідні системи .

2. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А методом Ейлера.

3. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А матричним методом.

4. Розв’язати системи методом невизначених коефіцієнтів.

5. Розв’язати систему методом Лагранжа.

Затверджено на засіданні кафедри  прикладної  математики

Протокол № 5  от 5 березня  2004 р.

Зав. кафедрою                                                                              проф. Грибанов В. М.

Екзаменатор                                                                                                         Швед  О. П.  


СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність Факультет МТ                                                  Семестр 11

Навчальна дисципліна   Диференціальні рівняння  (спеціальний курс)

Білет № 3

1. Системи розв’язати зведенням до одного рівняння п-го порядку, записавши де потрібно по заданій матриці коефіцієнтів А відповідні системи .

2. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А методом Ейлера.

3. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А матричним методом.

4. Розв’язати системи методом невизначених коефіцієнтів.

5. Розв’язати систему методом Лагранжа.

Затверджено на засіданні кафедри  прикладної  математики

Протокол № 5  от 5 березня  2004 р.

Зав. кафедрою                                                                              проф. Грибанов В. М.

Екзаменатор                                                                                                         Швед  О. П.  

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність Факультет МТ                                                  Семестр 11

Навчальна дисципліна   Диференціальні рівняння  (спеціальний курс)

Білет № 4

1. Системи розв’язати зведенням до одного рівняння п-го порядку, записавши де потрібно по заданій матриці коефіцієнтів А відповідні системи .

2. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А методом Ейлера.

3. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А матричним методом.

4. Розв’язати системи методом невизначених коефіцієнтів.

5. Розв’язати систему методом Лагранжа.

Затверджено на засіданні кафедри  прикладної  математики

Протокол № 5  от 5 березня  2004 р.

Зав. кафедрою                                                                              проф. Грибанов В. М.

Екзаменатор                                                                                                         Швед  О. П.  

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

їм. В. Даля

Кафедра прикладної математики

Спеціальність Факультет МТ                                                  Семестр 11

Навчальна дисципліна   Диференціальні рівняння  (спеціальний курс)

Білет № 5

1. Системи розв’язати зведенням до одного рівняння п-го порядку, записавши де потрібно по заданій матриці коефіцієнтів А відповідні системи .

2. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А методом Ейлера.

3. Розв’язати лінійні однорідну систему  з наданою матрицею А матричним методом.

4. Розв’язати системи методом невизначених коефіцієнтів.

5. Розв’язати систему методом Лагранжа.

Затверджено на засіданні кафедри  прикладної  математики

Протокол № 5  от 5 березня  2004 р.

Зав. кафедрою                                                                              проф. Грибанов В. М.

Екзаменатор                                                                                                         Швед  О. П.  

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
384 Kb
Скачали:
0