Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Податки та оподаткування", страница 6

Пр-е не верно определило ВР. Они должны составлять 39220,96грн.

Согласно з-на Укр. «Про оподаткування прибутку підприємств» отрицательное значение объекта налогообложения за данными декларации за предыдущий год прибавляется к валовым расходам этого года.

Находим разницу между валовыми расходами, указанными в декларации и валовыми расходами, которые мы вычислили:

52896-(39220,96+500)=13175,04грн.

Находим налог на прибыль:

13175,04*25%/100%=3293,76грн.

Определяем штрафные санкции:

3293,76*10%*2=658,75грн.


Задача 28. За результатами виїзної документальної перевірки ЧП "А" донараховано податок на прибуток за 1 півріччя 2005 року в сумі 1,7 тис. грн. Податкове повідомлення-рішення вручено головному бухгалтеру ЧП "А" 21.08.06. Визначити суму штрафної (фінансової) санкції, яку має сплатити ЧП "А". Обґрунтувати відповідь.

Решение: В данном случае предусмотрена штрафная санкция согласно закону 2181 ст. 17 п.17.1.3, которая составляет 10% суммы недоплаты зка каждый налоговый период. Налоговый период по налогу на прибыль равен календарному кварталу.

Штрафная санкция = 1,7*0,1*5кв = 0,85 тыс. грн.

Максимальный предел рамен: 1,7*0,5=0,85 тыс грн

Минимальный предел рамен 10НМДГ = 170 грн. Следовательно, штрафная санкція равна 0,85 тыс. грн.

Ответ: сумма штрафной санкции, которую должно уплатить ЧП „А” составляет 0,85 тыс грн


Задача 29. Підприємство „Лілея" є платником податку на додану вартість. Протягом серпня 2006 р. проведені такі господарські операції:

07.08 отримано товари „А" від постачальника згідно угоди №124 на суму 6000 грн., у тому числі ПДВ;

10.08 отримано аванс від покупця за партію товарів „А" згідно угоди № 16 у розмірі 8400 грн., у тому числі ПДВ;

16.08 сплачено за товари „А" згідно угоди № 124 6000 грн., у тому числі ПДВ;

23.08 надані консультаційні послуги на суму 3000 грн., у тому числі ПДВ;

30.08 від постачальника товарів „Б", отриманих у липні, надано розрахунок корегування кількісних та вартісних показників податкової накладної, виписаній при продажу цих товарів. Сума корегування податкового кредиту склала 300 грн.

Перевірити правильність нарахування ПДВ, якщо за даними підприємства сума ПДВ, має від'ємне значення 300 грн.

Решение:

Хоз операции

Сумма

НО

НК

1.Получены товары от поставника „А” по договору №124

6000

1000

2.Получен аванс от покупателя за партию товаров „А” по договору №16

8400

1400

3.Уплачено за товары „А” по договору №124

6000

4.Предоставлены консультационные услуги

3000

500

5. От поставника товаров „Б” полученных в предидущем месяце, предоставлен расчет корректироки количественных и стоимостных показателей нологовой накладной

300

Всего

1900

400

Сумма НДС = НО – НК = 1900-400= 1500грн

Ответ: сумма НДС рассчитана невірно, НДС к уплате составляет 1200 грн.


Задача 30. Підприємство 14.08.06 подало до державної податкової інспекції декларацію з податку на прибуток за 1 півріччя 2005 р. Задеклароване податкове зобов'язання в сумі 7000 грн. сплачене до бюджету 21.08.06. 19.08.06 згідно графіка є робочим (операційним) банківським днем. Визначити характер порушень, допущених підприємством, вказати які види штрафних (фінансових) санкцій мають бути застосовані до підприємства органом державної податкової служби та їх розмір. Обґрунтувати відповідь.

Решение: в данном случае предусмотрены слеующие штрафне санкции: 1) предприятие не подало в сроки декларацию. Согласно закона 2181 ст. 4 п. 4.1.4. предельный срок подачи декларации по налогу на прибыль составляет 40 дней. В данном случае предельный срок подачи – 9 августа 2006 г. Следовательно, штрафная санкция согласно закона 2181 ст 17. п. 17.1.1. за непредоставленные в сроки дикларации составляет 10 НМДГ, т.е. 170 грн.

2) за несплату в сроки налогового обязательства (согласно п. 17.1.7 закона 2181) штрафная санкция составляет 10% погашеной суммы налогового долга (при задержке до 30 кал. дней). Предельный рок уплати налогового обязательства 10 дней после предельного срока подачи декларации, т. е. 19 авуста 2006 г., а предприятие уплатило на 2 дня позже. Штрафная санкция = 7000*0,1=700 грн. Общая сумма штрафних санкций :170+700=870грн.

Ответ: предприятие нарушило сроки подачи декларации по налогу на прибыль, а также сроки уплати налогового обязательства. Общая сумма штрафних санкций составляет 870 грн.


Задача 31. Перевірити суму акцизного збору до сплати за лютий поточного року за такими даними;

підприємство реалізовувало сигарети без фільтру власного виробництва в обсязі 40000 пачок, або 1000000 шт.;

максимальна роздрібна ціна на сигарети без фільтру становить 2,6 грн., а без ПДВ та акцизного збору - 2,2 грн.

За даними підприємства сума акцизного збору складає 9800 грн. Решение: по закону ставки акцизного сбора на сигареты без фильтра составляют: 1) 5грн за 1000 шт; 2) 8% к обороту.

1)  Определяем оборот по максимальным розничным ценам без НДС и акцизного сбора :  2,2*40000= 88000 грн.

2)  Определяем сумму акцизного сбора в процентах к обороту по реализации  (88000*8%) / 100% = 7040 грн

3)  Определяем сумму акцизного сбора по твердым ставкам: (5*1000000) / 1000 = 5000 грн

4)  Общая сумма акцизного сбора, исчисленная одновременно по ставке акцизного сбора в твердых суммах и в процентах к обороту по реализации:  7040 + 5000 = 12040 грн.

5)  При определении налогового обязательства по уплате акцизного сбора на табачные изделия за каждые 1000 шт реализованного товара, исчисяляемого одновременно по установленной законодательством ставке акцизного сбора в твердых суммах за 1000 шт реализованного товара и в процентах к обороту по реализации товара, раз мер такого обязательства не может быть менее 22% от максимальной розничной цены за 1000 шт реализованного товара (без НДС и акцизного сбора). Минимальная сумма акцизного сбора : (88000*22%)/100% = 19360 грн. Т. о. сумма акцизного сбора к уплате составляет 19360 грн.