Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Податки та оподаткування", страница 5

А) Или отослать уточняющий расчет и оплатить сумму такой недоплаты и штраф;

Б) Или отобразить сумму такой недоплаты в составе декларации по этому налогу, кот. подается за следующий налог. период, увеличенную на сумму штрафа, с соотв.увеличением общей суммы налогового обязательства по этому налогу (согласно пункту 17.2 ст.17 з-на «Про порядок погашення зобовязань  платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами.»)


Задача 25. Підприємство „Альфа" є платником податку на додану вартість. Протягом червня 2006 р. проведені такі господарські операції:

придбані товари на суму 78000 грн. (з урахуванням ПДВ);

придбано офісні меблі на суму 12300 (з урахуванням ПДВ);

отримано від нерезидента згідно зовнішньоекономічного контракту аванс за товари, які будуть експортовані у жовтні 2006 р., на суму 5000 дол. США (балансова вартість перерахованої валюти 25000 грн.)

відвантажено продукцію на суму 144000грн. ( з урахуванням ПДВ).

Імпортовано товари, відвантажені нерезидентом, на суму 2000 дол. США по курсу 5 грн. за 1 дол. США. При цьому сплачено мито в сумі 1000 грн. та податок на додану вартість в сумі 2200 грн.

Перевірити правильність нарахування ПДВ, якщо за даними підприємства сума ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет складає 5750 грн.

Решение:

Содержание хоз. операции

Сумма

Налоговое обязательство

Налоговый кредит

Приобретены товары

78000

13000

Приобретена офисная мебель

12300

2050

Получен аванс от нерезидента

25000

Отгружена продукция

144000

24000

Импортированы товары

10000

2200

Уплачена пошлина

1000

НДС за импортированные товары составляют:

           (2000*5,0+1000)*20%/100%=2200 (грн.)

Это соответствует данным НДС, представленными в задаче

НДС=НО-НК

НДС=24000-(13000+2050+2200)=6750 (грн.)

Предприятие не верно рассчитало сумму НДС, которую необходимо уплатить в бюджет. Она должна составить 6750 грн. Предприятие занизило НДС на 1000 грн.


Задача 26. Перевірити правильність нарахування та сплати підприємством до бюджету податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати працівників за березень 2006 р. за такими даними:

а)        менеджеру Івановій П.П. нарахована

заробітна плата за відпрацьований час в сумі 1650 грн.; Іванова П.П. є самотньою матір'ю та виховує двох дітей віком до 18 років; Утримано податок в сумі 153,92 грн.

б)        менеджеру Демидову А.Г. нарахована заробітна плата за відпрацьований час в
сумі 1450 грн., заробітна плата за дні відпустки у березні - 700 грн., квітні - 1200 грн.

Демидов А.Г. 23.01.06 подав заява про надання йому податкової соціальної пільги як постраждалому від Чорнобильської катастрофи II категорії.

Решение:

А) Размер социальной льготы менеджера Ивановой П. П. будет составлять: 262,5=525 грн. Берется коэффициент 2, так как она является одинокой матерью и воспитывает двоих детей, возрастом до 18 лет. Размер налоговой социальной льготы составляет 150% от минимальной з/п (на данный момент минимальный з/п 250грн.).

Удержано из з/п сбор в Пенсионный фонд:

                      1650*0,02=33грн.

Сбор в фонд соц.страхования по временной потере трудоспособности:

                       1650*0,01=16,50грн.

Сбор в фонд по безработице:

                        1650*0,05=8,25грн.

Налог с доходов физ.лиц составляет:

 (1650-33-16,50-8,25-525)*13%/100%=138,74грн.

Б) Менеджер Денилов А.Г.относится к такой же категории плательщиков, что и Иванова. К ним также применяется  налоговая социальная льгота в размере150% от минимальной з/п.

В марте Денилову А.Г. в сумме 1450грн. К этой сумме необходимо добавить отпускные за март всумме 700грн.

Общая з/п составляет:1450+700=2150грн.

Сбор в Пенсионный фонд составил:

2150*0,02=43грн.

Сбор в фонд соц.страхования по временной потере трудоспособности:

                       2150*0,01=21,50грн.

Сбор в фонд по безработице:

                        2150*0,05=10,75грн.

Налог с доходов физ.лиц составляет:

(2150-43-21,50-10,75-262,5)*0,13=235,59грн.

Вывод: пр-е не верно удержало с работника Ивановой П.П. НДФЛ. Он должен составлять 138,74грн. Из з/п Денилова А.Г. должен быть удержан налог в сумме 235,59грн


Задача 27. Витрати підприємства за 1 півріччя 2006 р. характеризуються такими даними:

-  придбання матеріалів - 33600 грн., у тому числі ПДВ;

-  зарплата працівників -8000 грн.

-  нарахування до соціальних фондів на фонд оплати праці 3000 грн.;

-  придбання меблів для санаторію-профілакторію - 1200 грн (з урахуванням ПДВ);

-  комунальний податок-100 грн.

-  збір за спеціальне використання водних ресурсів - 120,96 грн.

(Згідно даних обліку фактично забрано води 1000 куб. м, ліміт забору води - 800 куб. м.. Підприємство знаходиться у м. Харкові й використовує підземну воду).

Від'ємне значення об'єкта оподаткування за даними декларації за 2005 р. становило 500 грн.

Сума валових витрат визначена підприємством у декларації з податку на прибуток у розмірі 52896 грн.

Встановити правомірність відображення указаних витрат у складі валових витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом та визначити розмір штрафних (фінансових) санкцій. Податкове-повідомлення рішення вручено 20.11.06.

Решение:

Содержание хоз. операций

сумма

ВД

ВР

Приобретены материалы,

в т.ч. НДС

33600

5600

28000

З/п работника

8000

8000

Начисления на фонд оплаты труда и соц. Фонды

3000

3000

Приобретена мебель для санатория

1200

Коммунальный налог

100

100

Сбор за специальное использование водных ресурсов

120,96

120,96

Итог:

39220,96