Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Податки та оподаткування", страница 2

1.Размер пени за 1 день  (1500*1,2*0,14)/365=0,69

2.Раз мер пени за дни неуплаты 0,69*16дней=11,05


Задача 9. Підприємство здійснює роздрібний продаж товарів населенню. Витрати підприємства за перший квартал 2006 р. характеризуються даними:

- придбання товарів - 120000 грн. (з урахуванням ПДВ);

- зарплата працівників -40000 грн.;

- сума страхових внесків до фондів державного загальнообов'язкового страхування 15240 грн.;

- сплата комунального податку - 1700 грн.;

- вартість придбаних торгових патентів 5200 грн.;

- витрати на рекламу - 1000 грн (без ПДВ).

За даними Розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів приріст балансової вартості запасів у 1 кварталі 2006 р. склав 6000 грн.

Скоригований валовий дохід за 1 квартал 2006 р. за даними підприємства склав грн 250900 грн.

Скориговані валові витрати за даними підприємства склали 183140 грн.

Сума амортизаційних відрахувань за 1 квартал 2006 р. склала 12000 грн.

Згідно декларації з податку на прибуток за 2005 р. підприємство мало від'ємне значення об'єкта оподаткування у сумі 700 грн.

Сума податку на прибуток за 1 квартал 2006 р. за даними підприємства склала 13940 грн.

Перевірити правильність визначення підприємством податкового зобов'язання з податку на прибуток за 1 квартал 2006 р. Обґрунтувати відповідь.

Решение:

1)ВР=(100000+40000+15240+1700+700+1000)=158640

ВД=6000

2) ВД-ВР-А                            250900+6000 –158640-12000=86260

3) Налог на прибыль 86260*0,25=21565грн.     Занижение на 21565-13940=7625грн


Задача 10. Підприємство „Анна" є платником податку на додану вартість. Протягом квітня 2006 р. проведені такі господарські операції:

відвантажено товари на суму 90000 грн. (з урахуванням ПДВ);

придбані товари на суму 60000 грн. (з урахуванням ПДВ);

передано безоплатно підприємству „Роза" товари, закупівельна ціна яких складає 3000 грн. (з урахуванням ПДВ). Ці товари були придбані у березні 2006 р. для використання у господарській діяльності. Звичайна вартість цих товарів складає 3600 грн. (з урахуванням ПДВ).

Перевірити правильність нарахування ПДВ, якщо за даними підприємства сума ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет складає 5000 грн.

Решение:                                                  ндс

Отгруж.тов.                       90000     15000     НО

Приобрет.тов.                   60000     10000     НК

Безплатно переданы         3600       600         НО

НО=15600

НК=10000

НДС=НО-НК=15600-10000=5600

Занижение НО=5600-5000=600 грн.  


Задача 11. Перевірити правильність нарахування та сплати підприємством до бюджету податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати працівників за листопад 2006 р. за такими даними:

а)     бухгалтеру Кравчук 3.1. нарахована

- заробітна плата за відпрацьований час в сумі 950 грн.;

- оплата відпустки: за листопад 1000 грн., за грудень 1700 грн.;

- оплата днів тимчасової непрацездатності за жовтень в сумі 320 грн.

У жовтні Кравчук 3.1. нарахована заробітна плата у сумі 1340 грн., утримано податок з доходів у сумі 99,85 грн.

Іванова П.П. є самотньою матір'ю та виховує двох дітей віком до 18 років;

Утримано податок в сумі 429,78 грн.

б)     менеджеру Денисову А.Г. нарахована заробітна плата за відпрацьований час в сумі1450 грн.

Демидов А.Г. 22.05.06 подав заяву про надання йому податкової соціальної пільги як постраждалому від Чорнобильської катастрофи II категорії.

Утримано податок в сумі 147,78 грн.

За даними підприємства загальна сума утриманого податку з доходів фізичних осіб за листопад склала в сумі 577,56 грн.

Решение:

А)Кравчук

Ноябрь: начислення з/п 1950=(1000+950)

680*2(детей) <1950грн., тога налоговой льготы нет

Удержания: 1950-39(ПФ,2%)-19,5(Фснетруд.,1%)-9,75(Фонд без раб., 0,5%)=1881,75

НДФЛ: 1881,75*13%=244,63грн.

Декабрь: 680*2< 1700грн., льготы нет          Удержания

ПФ=1700*2%=34грн.        ФСнетруд.=1700*1%=17грн.

ФБ=1700*0,5%=8,5грн          Сумма удержания =59,5грн.

Сумма после удержаний=1700-59,5=1640,5грн. НДФЛ: 1640,5*13%=213,27

Октябрь:680*2<1660грн., льготы нет         з/п 320+1340=1660

Удержания:         ПФ=1660*2%=33,2 грн     ФСнетруд.=1660*1%=16,6 грн

ФБ=1660*0,5%=8,3грн           Сумма удержаний равна 58,1грн.

После удержания =1660-58,1=1601,9

НДФЛ: 1601,9*13%=208,25грн.

Вего НДФЛ: 666,15=(244,63+213,27+208,25)

Б)Денисова А.Г.

Ноябрь:680<1450грн., льгота отсутствует

З/п =1450

Удержания:

ПФ=1450*2%=29грн.

ФСнетруд.=1450*1%=14,5

ФБ=1450*0,5%=7,25

Сумма удержания в фонды=50,75грн.

После удержания=1450-50,75=1399,25грн.

НДФЛ: 1399,25*0,13=181,9 грн.

В)НДФЛ за ноябрь=181,9+244,63=426,53 грн.

Сумма переплаты=577,56-426,53=151,03грн.


Задача 12. За результатами виїзної документальної перевірки орган державної податкової служби донарахував підприємству податкове зобов'язання з податку на прибуток за І півріччя 2005 р. у сумі 300 грн. й застосував штрафну санкцію у сумі 170 грн. Чи правильно визначено суму штрафної санкції, якщо податкове повідомлення-рішення було вручено платнику 01.03.06?. Обґрунтувати відповідь

Решение:

Опред.сумму штрафних санкцій:

300*10%*3кв.=90грн.

Эта сумма входит в интервал между необлагаемым минимумом и 50% от суммы доначисления,потому предприятие уплачивает штраф в сумне 90грн.


Задача 13. Витрати виробничого підприємства за 1 квартал 2006 р. характеризуються такими даними:

придбання матеріалів - 138000 грн., у тому числі ПДВ; зарплата працівників-15000 грн.

нарахування до соціальних фондів на фонд оплати праці 5700 грн.; придбання обладнання тренажерного залу - 1200 грн (з урахуванням ПДВ); збір за спеціальне використання водних ресурсів - 272,16 грн. Згідно даних обліку фактично забрано води 1000 куб. м, ліміт забору води - 800 куб, м.. Підприємство знаходиться у м. Харкові й використовує підземну воду. Сума валових витрат визначена підприємством у розмірі 160172 грн. Встановити правомірність відображення указаних витрат у складі валових витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом та визначити  розмір  штрафних (фінансових)  санкцій.   Податкове-повідомлення  рішення вручено 27.11.06.Обґрунтувати відповідь.