Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Податки та оподаткування", страница 4

Встановити правомірність відображення указаних витрат у складі валових витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом та визначити розмір штрафних санкцій. Податкове повідомлення вручено 04.12.06р.

 ∑ с НДС

НДС

ВД

     ВР

Приобретение материалов

з/п

Начисления на фонд оплатытруда

Приобретение легкового автомоби

Уплата земельного налого

120000

14000

1134

72000

1600

20000

12000

100000

14000

1134

60000

1600

 Решение:

ВР= 176374грн, разница м\у валовіми расх, к-е расчитаны пред-ием 196734грн. и вал. Расх, к-е были определены составляет 196734- 176374=20000.

Предприятие занизило сумму налогооблагаемое прибыли на: 20000*25%=5000грн.

Применены след.штрафные санкции:

Штрафне санкции: 5000*10%*3кв=1500грн


Задача 20. Підприємство 11.05.06 самостійно виявило факт заниження податкового зобов'язання в поданій ним 25.04.06 декларації з податку на прибуток за І квартал 2006 р. на суму 700 грн. 12.05.06 підприємство отримало письмове повідомлення органу державної податкової служби про проведення з 22.05.06 по 09.09.09 планової виїзної перевірки. 15.05.06 підприємство сплатило до бюджету виявлену суму недоплати й подало до органу державної податкової служби нову декларацію з податку на прибуток з уточненими показниками. Чи правомірні дії підприємства. Обгрунтувати відповідь.

Решение:

Действия предприятия являються правомерными, используется закон № 2181 пункт 17.2 Расчитаем размер штрафной санкции:  700*5%=35 грн


Задача 21. Витрати підприємства за 1 півріччя 2006 р. характеризуються такими даними:

-  придбання матеріалів - 16800 грн., у тому числі ПДВ;

-  зарплата працівників -4000 грн.

-сума внесків до фондів державного загальнообов'язкового страхування 1524 грн.;

-         придбання білизни для санаторію-профілакторію - 600 грн (з урахуванням ПДВ);

   Збір за спеціальне використання водних ресурсів - 453,6 грн. Згідно даних обліку фактично забрано води 3000 куб. м, ліміт забору води - 2700 куб. м.. Підприємство знаходиться у м. Харкові й використовує підземну воду. Сума валових витрат визначена у розмірі 23278 грн.

Встановити правомірність відображення указаних витрат у складі валових витрат. У разі виявлення порушень визначити їх вплив на стан розрахунків з бюджетом та визначити розмір штрафних (фінансових) санкцій. Податкове-повідомлення рішення вручено 11.12.06.

Решение:

К ВР относятся:

14000 – преобретены материалы,

4000 – заработная плата

1524 – страхование

408 – лимит,2700*15,12 коп.=408,24

----------------------------

1932

23278-19932=3346 грн. (завышение ВР)

3346*25%=836,5 грн. (занижение НО)

10 августа

836,5*10%*2 квартал=167,3 грн. –штрафная санкция

Так как 167,3 <170, из этого следует, что штрафная санкция= 170 грн.


Задача 22. Підприємство „Пальма" є платником податку на додану вартість. Протягом жовтня 2006 р. проведені такі господарські операції:

відвантажено продукцію на суму 600000грн. (з урахуванням ПДВ);

придбані матеріали на суму 180000 грн. (з урахуванням ПДВ);

придбано легковий автомобіль на суму 48000 грн. (з урахуванням ПДВ);

придбано обладнання для виробничого цеха на суму 108000 грн. (з урахуванням ПДВ);

придбано меблі для санаторію-профілакторію, який знаходиться на балансі підприємства, на суму 12000 грн. ((з урахуванням ПДВ);

Перевірити правильність нарахування ПДВ, якщо за даними підприємства сума ПДВ, яку необхідно сплатити в бюджет складає 42000 грн.

Решение:

НО                                 НК

500000                           150000

500000-150000=350000 грн.

350000*20%=70000 – НДС

Недоплата = 70000-42000=28000 грн.


Задача 23. Перевірити правильність нарахування та сплати підприємством до бюджету податку з доходів фізичних осіб із заробітної ічлати працівників за вересень 2006 р. за такими даними:

а)        менеджеру Петренко П.П. нарахована

-заробітна плата за відпрацьований час в сумі 400 грн.;

-компенсація за невикористану відпустку 220 грн.    

Заява про надання податкової соціальної пільги подана 10.12.05. Петренко П.П. згідно наказу звільнений з 18.09.06. Утримано податок в сумі 55,03 грн.

б)        менеджеру Свиридовій О.М. нарахована заробітна плата за відпрацьований час в сумі 1450 грн., а також премія у сумі 550 грн. Свиридова О.М. є самотньою матір'ю й виховує трьох дітей: 10.01.1988 р. народження, 12.03. 1993 р. народження й 15.08.1995 р. народження. Заява про надання податкової соціальної пільги подана 10.01.06.

Утримано податок в сумі 125,78 грн.

в)     менеджеру Фролову Н.Н. нарахована заробітна плата в сумі 890 грн.
Данилов Н.Н. прийнятий на роботу 17.05.06.

Утримано податок сумі 88,9 грн.

За даними підприємства загальна сума утриманого податку з доходів фізичних осіб за вересень склала в сумі 269,71 грн.

Решение:

а) Петренко П. П.

400+220=620 грн.

Льготы нет, т. к. уволен 18 сентября

НДФЛ сентябрь = (620-620*3,5 %)*13 %=77,8 грн.

б) Свиридова О. Н.

1450+550=2000 грн.

3 детей*680 грн. = 2040 грн.>2000 грн.

Соц. Льгота =262,5 грн. (150 %)

(2000-2000*3,5 %-262,5)*132% = 216,8 грн.

в) Фролов  (890-890*3,5%)*13% = 1117 Грн.

Недоплата за сентябрь= 77,8+216,8+333,7-269,71=136,59 грн.


Задача 24. Підприємство 18.12.06 виявило факт заниження податкового зобов'язання з податку на додану вартість за лютий 2006 року в сумі 700 грн. Вказати, які дії має при цьому здійснити підприємство. Виконати необхідні розрахунки. Обґрунтувати відповідь.

Решение:

Отчетным периодом  для предприятия в данной задаче является месяц. Таким образом, предприятие в течении 20 дней должно уплатить НДС. Предельный срок для уплаты заканчивается 20 марта.  Но так как предприятие самостоятельно выявило факт занижения налогового обязательства , то кол-во месяцев просрочки не учитывается.

Сумму штрафных санкций определяем следующим образом:

    700грн.*5%=35грн.

Плательщик обязан: