Розв'язок екзаменаційних задач з дисципліни "Податки та оподаткування", страница 3

Решение:

1.Норматив в Харьковской области за специальное использование=15,12 за м

2.Опредилим  сумму сбора за воду в пределах лимита:  (15,12*800)/100=120,96грн.

Приобретение оборудования для тренажерного зала не учитывается в ВР,т.к. непроизводственные расходы

ВР=115000+15000+5700+120,96=135820,96=135821

Предприятие завысило свои расходы на 160172-135821=24351грн.

Тем самым уменшив базу налогооблагаемой прибыли

24351*25%=6087,75=6088грн.

Штрафная санкция по недочисленной сумме: 6088*10%*3кв.=1826,4грн.


Задача 14. Підприємство 23.06.06 сплатило до бюджету податкове зобов'язання з податку на додану вартість за березень 2006 р. у сумі 9000 грн. При цьому підприємство має податковий борг у сумі 9200 грн. за станом на 31.01.06. У складі податкового боргу прострочена сума пені складає 200 грн. Облікова ставка НБУ за станом на 23.06.06 - 7 %, на 3101.06 - 9 %. Визначити порядок погашення суми податкової заборгованості та зробити розрахунок пені. Податковий період дорівнює календарному місяцю.

1.Находим сумму пени в уплаченном долге(9000грн.)

(200/9200)*100%=2,17%  (9000*2,17%)/100%=195,30грн.

2.Находим сумму на которую будет начислена пеня: 9000-195,30=8804,70грн.

3.Начисляем пеню:  (8804,70*120%*9%)/365дней=2,61грн.

2,61*144дня=375,84грн.


Задача 15. Перевірити правильність нарахування підприємством податку з доходів фізичних осіб за такими даними:

робітниця відпрацювала 172 години при ставці 10,25 грн. за годину;
за кожний процент перевиконання плану встановлена премія у розмірі 5 % від розміру заробітної плати. Завдання виконано на 102 %;
і   робітниця є самотньою матір'ю 3-х дітей віком до 18 років. Підприємство утримало податок в сумі 104,06 грн. Обґрунтувати відповідь.

Решение:

1.Опред.з/п работнецы:

172*10,25=1763грн.

2.Премія за перевыполнение плана:

1763грн.*5%*2=176,30грн.

3.Всего начислано:

1763грн.+176,30грн.=1939,30грн.

4.Отчисления в фонды:

ПФ=1939,30*2%=38,79грн.

Соц.страх.=1939,30*1%=19,39грн.

Фонд на случ.безработицы=1939,30*0,5=9,70грн.

5.Т.к.работница является матерью-одиночкой 3-х детей до 18 лет,то ей положена соц.льгота в размере 175грн.*150%*3=787,5грн.

6.НДФЛ:

(1939,30-38,79-19,39-9,70-787,50)*13%=140,91грн. 


Задача 16.

Платник податків сплатив узгоджену суму податкового забовязання с податку на прибуток підприємства за перший квартал 2006р. 05.06.06р.Яке рішення має прийняти орган державної податкової служби? Обгрунтувати рішення.

Решение:

Орган гос. Налоговой службы должен изменить штраф в размере 10 НМДГ за каждую неподачу или задержку налоговой декларации согласно ст. 17.11 закона Украины «о порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и гос. Фондами»


Задача 17.

Підприємство 26.06.06р. сплатило до бюджету податкове забовя-зання з податку на додану вартість за травень 2006р. у суммі 700 грн. при цьому підприємство має податковий борг у сумі 1200грн. за станом на 31.05.06р. у складі податкового боргу просрочена су-ма пені складає 300грн. облікова ставка НБУ за станом на 26.06.06р. – 8%, на 31.05.06р- 9%. Визначити порядок погашення суми податкової заборгованості та зробити розрахунок пені. Пода-тковий період дорівнює календарному місяцю.

Решение:

Определяем сумму пени в уплаченном долге:

300/1200*100=25%

Определяем сумму пени в грн.. :

700*25%/100%=175 грн.

Определяем сумму долга, оставшегося к оплате:

700-125=525 грн.

Определяем пеню за 1 день:

(525*120%*9%)/365=0,155 грн

Определяем количество дней просрочки:

С 31.05.06. по 26.06.06. =27 дней

Определяем сумму пени:

0,155*27=4,19 грн.


Задача 18.

Перевірити правильність нарахування та сплати підприємством до бюджету податку з доходів фізичних осіб із з/п працівників за травень 2006р. за такими данними:

а) бухгалтеру Івановій П.П. нарахована

- з/п за відпрацьований час в сумі 350грн.;

- оплата відпустки: за травень 1000грн., за червень 1300грн.

Іванова П.П. є самотнюю матірю та виховує 2 дітей віком до 18 років;

Утримано податок в сумі 313,52грн.

б) менеджеру Демидову А.Г. нарахована з/п за відпрацьований час в сумі 1450грн.

Демидов А.Г. 22.05.06р. подав заяву про надання йому податкової соціальної пільги як постраждалому від чорнобильської катастрофи 2категорії

Утримано податок в сумі 147, 78грн.

в) менеджеру Данилову Н.Н. нарахована з/п в сумі 290грн.

Данилов Н.Н. прийнятий на роботу 17.05.06р. Утримано податок в сумі 51,26грн.

За данними підприємства загальна сума  утриманого податку з доходів фізичних осі за травень склала 512,56грн.

Решение:

а) Ивановой П. П. начислена з/п в сумме 350 грн. и отпускные в сумме 1000 грн. и она явл. Матерью одиночкой, которая воспитывает 2-х детей, потому к ней применяется соц. Льгота 262,5 грн.

удержания из з/п:

ПФ(2%)= (1000+350)*0,02=27грн

ФССБ(0,5%)= 1350*0,005=6,75грн

ФССН(1%)=1350*0,01=13,5грн

НДФЛ(13%)=(1350-262,5-27-6,75-13,5)*13%= 135,23грн

б) Демидову А.Г. начислена з/п в сумме 1450грн. налоговая соц.льгота будет применяться с июня месяца, т.к. он подал заявление 22.05

Удержания из з/п Демидова А.Г.:

ПФ(2%)= 1450*0,02=29грн

ФССБ(0,5%)= 1450*0,005=7,25грн

ФССН(1%)=1450*0,01=14,50грн

НДФЛ(13%)=(1450-29-14,5-7,25)*13%=181,90грн

в) Данилову Н.Н. начислена з/п в сумме 290грн. Удержания: ПФ(2%)= 290*0,02=5,8грн ФССБ(0,5%)= 290*0,005=1,45грн   ФССН(0,5% т.к. з/п ниже пожиточного минимума)=290*0,005=1,45грн НДФЛ(13%)=(290-5,8-1,45-1,45)*13%=36,57грн

Общая сумма НДФЛ=36,57+181,90+135,23=353,70грн.


Задача 19

Витрати підприємства за 1квартал 2006р. характеризуються такими данними:

-  придбання матеріалів -120000грн., у тому числі ПДВ

-  з/п працівників – 14000грн.

-  нарахування до соціальних фондів на фонд оплати праці 1134грн.

-  придбання легкового автомобіля – 72000грн., з урахуванням ПДВ:

-  сплата земельного податку- 1600грн.

Сума валових витрат визначена у розмірі 196734грн.