Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 6

Бюджетна установа отримала від Пенсійного фонду 4 путівки вартістю 2620 грн. кожна Розмір часткової оплати, що сплачують працівники установи на реєстраційний рахунок складає 45% від повної вартості путівки, інші 55% Пенсійний фонд. Путівки видані працівникам, а грошові кошти перераховані до фонду. Відобразити на бухгалтерських рахунках проведені операції.

331-651 – 10480 грн.;

08     –   – 10480 грн.;

321-364 – 4716 грн.;

364-331 – 4716 грн.;

651-331 – 5764 грн.;

–      08  – 10480 грн.;

651-321 – 4716 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,35 б.)

Завдання 4. Діагностичне.

В травні у лікаря-терапевта з 154 годин місячної норми було два нічних чергування (доплата 35%):

15.05 – з 16.00 до 24.00 та 16.05 з 00.00 до 8.00;

29.05 – з 16.00 до 24.00 та 30.05 – з 00.00 до 8.00;

Посадовий оклад лікаря-терапевта складає 1190 грн. Підвищення посадового окладу за роботу в шпиталі 15%.

Потрібно: визначити заробітну плату лікаря-терапевта та відобразити операції по нарахуванню заробітної плати та утримань з неї на бухгалтерських рахунках.

Посадовий оклад з підвищенням: 1190 + 178,5 = 1368,50 грн.

Розмір годинної тарифної ставки: 1368,50 / 154 = 8,89 грн.

Доплата за чергування в нічний час: 8,89*16*35% = 49,78 грн.

ВСЬОГО: 1418,28 грн.

Утримання:

801 – 661 – 1418,28 грн.;

661 – 651 – 28, 37 грн.

661 – 652 – 14,18 грн.

661 – 653 – 8, 51 грн.

661 – 641 – 205, 08 грн.

ВСЬОГО: 1162,14 грн.

Нарахування: 801 – 651 – 470, 87 грн.; 801 – 652 – 19,86 грн.; 801 – 653 – 22,69 грн.; 801 – 654 – 14,18 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,5 б.)

Завдання 5. Евристичне.

За наведеними даними залишків на рахунках на початок місяця та здійсненими впродовж грудня 2010 року операціями скласти оборотну відомість та річний баланс Київського національного університету на початок та кінець звітного періоду.

Впродовж місяця було здійснено наступні операції за рахунками:

Надійшли машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 14495 та 3029 грн. відповідно. Знос основних засобів збільшився на 7930 грн., а малоцінних необоротних матеріальних активів на 260 грн. Було використано МБП установою на суму 195 грн., а готову продукцію було продано у сумі 2353 грн. Впродовж періоду з каси було витрачено 130 грн. З поточного рахунку для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень було перераховано 4810 грн., а на рахунок 315 було зараховано суму у розмірі 11700 грн. На спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги було отримано суму у розмірі 5980 грн. За короткостроковими векселями одержаними було погашена заборгованість у сумі 4446 грн. Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями і замовниками» збільшився впродовж місяця на 23218 грн., а підзвітна особа витратила 1105 грн.

Фонд у необоротних активах за їх видами збільшився на 9334 грн., а фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах, навпаки, зменшився на 195 грн. Сума на субрахунку 431 та 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» збільшилась на 52 грн. і 17160 грн. відповідно. Заборгованість за довгостроковими кредитами зросла на 31525 грн. Погашена заборгованість за виданими короткостроковими векселями. Установа розрахувалася з постачальниками і підрядниками впродовж місяця у сумі 11960 грн. За субрахунком 641 «Розрахунки за платежами та податками до бюджету» є передплата у сумі 1326 грн. Установою було погашено заборгованість перед Пенсійним фондом. Зменшилась заборгованість за заробітною платою на суму 6487 грн. Розрахунки за субрахунком 664 зросли на 3900 грн. Розрахунки за депонентами збільшились на 11310 грн. Розрахунки з іншими кредиторами збільшились на суму 3250 грн. Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом зменшились на 4654 грн.Оборотна відомість