Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 3

В установі проведено переоцінку тари, придбану за рахунок коштів спеціального фонду, на суму 320 грн. 01.10.2009 року при проведенні інвентаризації в організації виявлені надлишки господарських матеріалів – у сумі 151 грн. А також виявлено нестачу МШП – у сумі 70 грн. в межах норм природного збутку – 20 грн., 50 грн. – за рахунок винної особи.

Відобразити на бухгалтерських рахунках проведені операції.  

1. 236 – 441 – 320 грн. 

2. 234 – 711 – 151 грн.

3. 411 – 221 – 20 грн.

4. 411 – 221 – 50 грн.

5. 363 – 711 – 50 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,5 б.)

Завдання 4. Діагностичне.

Доценту ВУЗу зі 10 стажем роботи, члену профспілки нарахована за червень 2010 основна заробітна плата у розмірі 1300 грн., додаткова за вислугу від стажу 20% і премія за наукові досягнення в розмірі 420 грн. Відповідно до чинного Законодавства України, провести відповідні утримання з заробітної плати доцента. Відобразити бухгалтерськими проведеннями нарахування, утримання заробітної плати та її виплату.

Основна з/п з підвищенням: 1300 + 260+ 420 = 1980 грн.

Утримання:

801 – 661 – 1980 грн.

661 – 651 – 54,80 грн.

661 – 652 – 19,80 грн.

661 – 653 – 11,88 грн.

661 – 641 – 284,03 грн.

661 – 666 – 19,80 грн.

ВСЬОГО: 1589, 69 грн.

Нарахування: 801 – 651 – 657,36 грн.; 801 – 652 – 27,72 грн.; 801 – 653 – 31,68 грн.; 801 – 654 – 19,80 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,25 б.)

Завдання 5. Евристичне.

За наведеними даними залишків на рахунках на початок місяця та здійсненими впродовж грудня 2010 року операціями скласти оборотну відомість та річний баланс Київського національного університету на початок та кінець звітного періоду.

Впродовж місяця було здійснено наступні операції за рахунками:

Надійшли машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 12265 та 2563 грн. відповідно. Знос основних засобів збільшився на 6710 грн., а малоцінних необоротних матеріальних активів на 220 грн. Було використано МБП установою на суму 165 грн., а готову продукцію було продано у сумі 1991 грн. Впродовж періоду з каси було витрачено 110 грн. З поточного рахунку для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень було перераховано 4070 грн., а на рахунок 315 було зараховано суму у розмірі 9900 грн. На спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги було отримано суму у розмірі 5060 грн. За короткостроковими векселями одержаними було погашена заборгованість у сумі 3762 грн. Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями і замовниками» збільшився впродовж місяця на 19646 грн., а підзвітна особа витратила 935 грн.

Фонд у необоротних активах за їх видами збільшився на 7898 грн., а фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах, навпаки, зменшився на 165 грн. Сума на субрахунку 431 та 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» збільшилась на 44 грн. і 14520 грн. відповідно. Заборгованість за довгостроковими кредитами зросла на 26675 грн. Погашена заборгованість за виданими короткостроковими векселями. Установа розрахувалася з постачальниками і підрядниками впродовж місяця у сумі 10120 грн. За субрахунком 641 «Розрахунки за платежами та податками до бюджету» є передплата у сумі 1122 грн. Установою було погашено заборгованість перед Пенсійним фондом. Зменшилась заборгованість за заробітною платою на суму 5489 грн. Розрахунки за субрахунком 664 зросли на 3300 грн. Розрахунки за депонентами збільшились на 9570 грн. Розрахунки з іншими кредиторами збільшились на суму 2750 грн. Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом зменшились на 3938 грн.

Оборотна відомість

код рахунку

Назва рахунку

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

104

Машини та обладнання

104855

105

Транспортні засоби

22033

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

7832

131

Знос основних засобів

12320

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

550

143

Капітальні витрати за невведенними в експлуатацію нематеріальними активами

40953

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які знаходяться на складі і в експлуатації

2398

24

Готова продукція

4785

301

Каса в національній валюті

110

314

Поточні рахунки для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

27500

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

16940

34

Короткострокові векселі одержані

9592

35

Розрахунки з покупцями і замовниками

94424

362

Розрахунки з підзвітними особами

715

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

121880

411

Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах за їх видами

2398

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

20911

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

43395

501

Довгострокові кредити банку

91564

62

Короткострокові векселі видані

440

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

10912

641

Розрахунки по платежах і податках до бюджету

10692

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

1320

661

Розрахунки по заробітній платі

7139

664

Розрахунки з працівниками за безготівковим перерахуванню на рахунки за вкладами у банках

13200

671

Розрахунки з депонентами

19800

675

Розрахунки з іншими кредиторами

5808

683

Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом

9438