Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 8

364 – 711 – 30000 грн.

323 – 364 – 30000 грн.

801 – 661 – 12000 грн.

711 – 715 – 12000 грн.

811 – 651 – 3984 грн.;

811 – 652 – 168 грн.;

811 – 653 – 192 грн.;

811 – 654 – 120 грн.

651–654 – 323 – 4464 грн.

811 – 801 – 16464 грн.

715 – 711 – 16464 грн.

 (2,5 б. за кожну помилку – 0,23 б.)

Завдання 5. Евристичне.

За наведеними даними залишків на рахунках на початок місяця та здійсненими впродовж грудня 2010 року операціями скласти оборотну відомість та річний баланс Київського національного університету на початок та кінець звітного періоду.

Впродовж місяця було здійснено наступні операції за рахунками:

Надійшли машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 15610 та 3262 грн. відповідно. Знос основних засобів збільшився на 8540 грн., а малоцінних необоротних матеріальних активів на 280 грн. Було використано МБП установою на суму 210 грн., а готову продукцію було продано у сумі 2534 грн. Впродовж періоду з каси було витрачено 140 грн. З поточного рахунку для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень було перераховано 5180 грн., а на рахунок 315 було зараховано суму у розмірі 12600 грн. На спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги було отримано суму у розмірі 6440 грн. За короткостроковими векселями одержаними було погашена заборгованість у сумі 4788 грн. Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями і замовниками» збільшився впродовж місяця на 25004 грн., а підзвітна особа витратила 1190 грн.

Фонд у необоротних активах за їх видами збільшився на 10052 грн., а фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах, навпаки, зменшився на 210 грн. Сума на субрахунку 431 та 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» збільшилась на 56 грн. і 18480 грн. відповідно. Заборгованість за довгостроковими кредитами зросла на 33950 грн. Погашена заборгованість за виданими короткостроковими векселями. Установа розрахувалася з постачальниками і підрядниками впродовж місяця у сумі 12880 грн. За субрахунком 641 «Розрахунки за платежами та податками до бюджету» є передплата у сумі 1428 грн. Установою було погашено заборгованість перед Пенсійним фондом. Зменшилась заборгованість за заробітною платою на суму 6986 грн. Розрахунки за субрахунком 664 зросли на 4200 грн. Розрахунки за депонентами збільшились на 12180 грн. Розрахунки з іншими кредиторами збільшились на суму 3500 грн. Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом зменшились на 5012 грн.Оборотна відомість

код рахунку

Назва рахунку

Сальдо на початок місяця

Обороти за місяць

Сальдо на кінець місяця

Дебет

Кредит

104

Машини та обладнання

133490

105

Транспортні засоби

28042

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

9968

131

Знос основних засобів

15680

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

700

143

Капітальні витрати за невведенними в експлуатацію нематеріальними активами

52122

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, які знаходяться на складі і в експлуатації

3052

24

Готова продукція

6090

301

Каса в національній валюті

140

314

Поточні рахунки для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень

35000

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

21560

34

Короткострокові векселі одержані

12208

35

Розрахунки з покупцями і замовниками

120176

362

Розрахунки з підзвітними особами

910

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

155120

411

Фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах за їх видами

3052

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

26614

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

55230

501

Довгострокові кредити банку

116536

62

Короткострокові векселі видані

560

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

13888

641

Розрахунки по платежах і податках до бюджету

13608

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

1680

661

Розрахунки по заробітній платі

9086

664

Розрахунки з працівниками за безготівковим перерахуванню на рахунки за вкладами у банках

16800

671

Розрахунки з депонентами

25200

675

Розрахунки з іншими кредиторами

7392

683

Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом

12012

(4,0  б. за кожну помилку –     б.)