Стереотипні, діагностичні і евристичне завдання на екзамен з навчальної дисципліни "Облік у бюджетних установах", страница 4

(4,0 б. за кожну помилку –  б.)

Харківський національний економічний університет

Спеціальність 6.050106           

Навчальна дисципліна Облік у бюджетних установах

Курс 3                            Семестр 6

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ

Студент повинен оволодіти наступними компетенціями (ПФ.Д.04-14.ПП.Р.Н. 19-98)

Завдання 1. Стеореотипне.

Середня школа № 72, згідно кошторису, у січні 2010 року отримала із загального фонду грошові кошти для ремонту школи на суму 15 000 грн.

У лютому 2010 року школа (не платник ПДВ) придбала у постачальників стройматеріали на суму 15 000 грн. з ПДВ. Постачальник у свою чергу надійслав відповідний документ школі для оплати за відпущені матеріали. Школа на наступний день перерахувала постачальнику грошові кошти у повному обсязі. Відобразити бухгалтерськими проведеннями та вказати усі необхідні документи.

4 документи

321-701 – 15 000 грн.

204-675 – 12 500 грн.

801-675 – 2 500 грн.    

675-321 – 15 000 грн. 

(1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 2. Стеореотипне.

Скласти бухгалтерські проведення:

1. Списання нематериальних активів, які стали непридатними на підставі виправдовувальних документів – 401, 133 – 122;

2. Нараховано знос на  комп’ютер у кінці року – 401 – 131;

3. Списання використаних бланків суворої звітності на підставі акту – 801 – 331, 362; та одночасно –    – 08.

4. Отримання асигнувань із загального фонду шляхом виданих векселів – 341 – 701, 702;

5. Отримано доход від здійснення видавничої діяльності учбовим закладом – 364-711

6. Надійшли МШП спеціального призначення до установи (зареєстрована як платник ПДВ) без передплати – 222-675; 641-675; 811-411; 675-321

7. Списано витрати, які здійсненні у поточному бюджетному періоді 431, 432 – 801, 811.

8.Отримання в касу установи коштів на виплату компенсацій особам, що постраждали від Чорнобильської катастрофи – 301 – 328.

(1,5 б. за кожну помилку – 0,19 б.)

Завдання 3. Діагностичне.

Нарахована заробітна плата викладачам університету. Коштів загального фонду на виплату заробітної плати не вистачає (на 4500 грн.), але є вільні кошти спеціального фонду, які можна запозичити. Відобразити в бухгалтерському обліку операції зі спрямування коштів спеціального фонду на виплату заробітної плати та вказати зменшення видатків загального фонду за рахунок коштів спеціального фонду.

801 – 661 – 4500 грн.

711 – 715 – 4500 грн.

301 – 3234500 грн.

661 – 301 – 4500 грн.

811 – 801 – 4500 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,5 б.)

Завдання 4. Діагностичне.

Степанова Є.І. є матеріально-відповідальною особою, яка отримує підзвітну суму коштів для придбання канцелярських приладів (за рахунок загального фонду). 14.03.10 р. по видатковому касовому ордеру їй було видано аванс на суму 500 грн. (у тому числі ПДВ) 15.03.10 р. Степанова Є.І. усе необхідне придбала і надала на робоче місце. Разом з цим вона додала авансовий звіт, до якого були додані чеки на суму 550 грн. Сума перевитрат була видана Степановій Є.І. 17.03.10 р. Необхідно скласти бухгалтерські операції,  вказати  документи, в яких вони відображаються.

362-301 – 500 грн.

234-362 – 458,33 грн.

801-362 – 91,67 грн.

801-234 – 458, 33 грн.

362-301 – 50 грн.

(2,5 б. за кожну помилку – 0,5 б.)

Завдання 5. Евристичне.

За наведеними даними залишків на рахунках на початок місяця та здійсненими впродовж грудня 2010 року операціями скласти оборотну відомість та річний баланс Київського національного університету на початок та кінець звітного періоду.

Впродовж місяця було здійснено наступні операції за рахунками:

Надійшли машини та обладнання і малоцінні необоротні матеріальні активи на суму 13380 та 2796 грн. відповідно. Знос основних засобів збільшився на 7320 грн., а малоцінних необоротних матеріальних активів на 240 грн. Було використано МБП установою на суму 180 грн., а готову продукцію було продано у сумі 2172 грн. Впродовж періоду з каси було витрачено 120 грн. З поточного рахунку для обліку сум, отриманих за іншими джерелами власних надходжень було перераховано 4440 грн., а на рахунок 315 було зараховано суму у розмірі 10800 грн. На спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги було отримано суму у розмірі 5520 грн. За короткостроковими векселями одержаними було погашена заборгованість у сумі 4104 грн. Рахунок 35 «Розрахунки з покупцями і замовниками» збільшився впродовж місяця на 21432 грн., а підзвітна особа витратила 1020 грн.

Фонд у необоротних активах за їх видами збільшився на 8616 грн., а фонд у малоцінних та швидкозношувальних предметах, навпаки, зменшився на 180 грн. Сума на субрахунку 431 та 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом» збільшилась на 48 грн. і 15840 грн. відповідно. Заборгованість за довгостроковими кредитами зросла на 29100 грн. Погашена заборгованість за виданими короткостроковими векселями. Установа розрахувалася з постачальниками і підрядниками впродовж місяця у сумі 11040 грн. За субрахунком 641 «Розрахунки за платежами та податками до бюджету» є передплата у сумі 1224 грн. Установою було погашено заборгованість перед Пенсійним фондом. Зменшилась заборгованість за заробітною платою на суму 5988 грн. Розрахунки за субрахунком 664 зросли на 3600 грн. Розрахунки за депонентами збільшились на 10440 грн. Розрахунки з іншими кредиторами збільшились на суму 3000 грн. Внутрішні розрахунки за операціями централізованого постачання за загальним фондом зменшились на 4296 грн.Оборотна відомість