Технологія очистки побутових стічних вод, страница 7

Визначаємо довжину пісколовки

,

де Ks – коефіцієнт, приймається за табл. 27 [1];

Hs – розрахункова глибина пісколовки, м, за табл. 28 [1];

Vs – швидкість руху стічних вод, м/с, за табл. 28 [1];

U0 – гідравлічна крихкість піску, мм/с.

Приймаємо Hs = 0,5 м, тоді

 м,

Приймаємо Ls = 14 м.

Перевіряємо час протоку води через пісколовку при максимальному припливі, с:

,

що відповідає вимогам [1].

Ширина пісколовки, м

,

 м.

Приймаємо три відділення пісколовки шириною по в==1,55 м кожне.

Перевіряємо розміри пісколовки на швидкість протікання води при мінімальному припливу:

,

,

Vs min = 0,24 м/сек., що більше 0,15 м/сек, - всі відділення пісколовки мають бути робочими.

Об`єм осаду в пісколовках, м3

,

.

Передбачуємо вивантажувати осад 1 раз на 2 доби. При надходженні в бункер 30% осаду та розташуванні останнього по всьому днищу пісколовки висота шару буде

.

Загальна будівельна глибина пісколовки

Нбуд = hборт + Hs + hос,

де hборт – висота бортів над рівнем води в пісколовці приймається 0,2 – 0,4 м.

Таким чином

Нбуд = 0,4 + 0,5 + 0,07 = 0,97 м.

Вилучення піска з бункера пісколовки передбачено гідроелеватором, для роботи якого в будівлі грат встановлено всмоктувач, який подає робочу рідину в гідроелеватор. В якості робочої рідини використовується освітлена стічна вода після первинних відстійників.