Технологія очистки побутових стічних вод, страница 8

6.4. Розрахунок первинних відстійників

Первинні відстійники розраховують відповідно до СНіП [1]  за кінетикою осаджування каламуті з урахуванням необхідного ефекту освітлення. Число первинних відстійників треба приймати не менше двох. При мінімальній кількості їх розрахунковий об`єм необхідно збільшити у 1,2 – 1,3 рази.

Концентрація завислих речовин у воді, що потрапляє на біологічну очистку, не повинна перевищувати 150 мг/л. Орієнтовно мінімально припустимий ефект очистки стічних вод можна визначити так:

;

.

Ефект освітлювання у відстійниках приймається 50%.

Приймаємо 4 горизонтальних відстійники.

Визначаємо умовну гідравлічну крихкість при Нset = 2,5 м, та t = 20°C, відповідно до вимог ефекту освітлення води.

Термін освітлення води у циліндрі висотою h1 = 500 мм  за табл. 30 [1] tset = 2200 c. відповідно до рисунку 2 [1] n2 = 0,35.

За формулою (30), з [1]

,

де Kset – коефіцієнт використання об`єму проточної чистини відстійника за табл. 31 [1] - 0,5

.

Коли температура стічної води не відповідає 20°С (t = 14°С), приймають температурну поправку

.

Значення mlав / mpr  при різних температурах

t, °С

5

10

15

20

25

30

40

mlав/mpr

0,67

0,77

0,88

1

1,11

1,25

1,51