Технологія очистки побутових стічних вод, страница 10

Довжина відстійника:

 м, приймаємо 42 м.

Кількість осаду визначають за зведеною кількістю мешканців , питомою нормою виходу біоплівки  і кількістю завислих речовин, що виходять з відстійника:

 ,

де pmud - вологість осаду, %, 96%;

γmud - щільність осаду, г/см3, 1,05;

;

 м3/год =99,84 м3/діб.

8.Розрахунок споруд для знезаражування стічних вод

8.1.Хлораторна

Найбільш поширений метод знезаражування - хлорування. Доза хлору для стічних вод після повної біологічної очистки дорівнює 3 г/м3 (п. 6.223) [1].

Добова потреба хлору, кг/діб:

;

.

Максимальні годинні витрати хлору, кг/год

.

.

Із розрахунку цих даних підбираємо хлоратори ЛОНИИ-100К ручного регулювання продуктивністю по Cl2 від 1,28 до 8,1 кг/год.

8.2.Змішувач

Для змішування стічних вод з реагентами застосовуються змішувачі трьох типів: йоржові - при витратах стічних вод до 400 л/с, типу лотка Паршаля, і з механічним змішуванням для більших витрат.

Змішувач типу лоток "Паршаля":

1- підвідний лоток; 2 - перехід; 3 - трубопровід хлорної води; 4 - розтруб, що підводить; 5 - горловина; 6 - розтруб, що відводить; 7 - лоток, що відводить; 8 - стовбур повного змішання.

Продуктивність,

 м3/доб

A

B

C

D

E

HA

H'

HЛ

L

ι'

ι

ιn

b

32000-80000

1,73

0,9

1,3

1,68

1,7

0,61

0,59

0,63

6,6

7,4

11

13,97

1