Технологія очистки побутових стічних вод, страница 4

де  та  –константи швидкості споживання кисню стічної та річкової води ( – можливо прийняти 0,1-1;  – 0,1…0,2 доби-1);

Lпдк– гранично допустимі БСКповн суміші річкової та стічної води в розрахунковому створі; для водоймищ питного та культурно-побутового водокористування І і ІІ категорії ця величина приймається відповідно 3 і 6 мг/л.

Lр  –БСКповн річкової води вище скидання стічних вод,

t – тривалість переміщення води від місця скидання стічних вод до розрахункового створу, дорівнює відношенню відстані по фарватеру від місця скидання стічних вод до розрахункового створу до середньої течії води в річці, діб., с=0,22 діб.

.

4.3.Регламентація БСКповн, Lex стоку, мгО2 за кисневим режимом водоймища

,

де  Ор – вміст розчинного кисню в річковій воді вище місця скидання стічних вод, мг/л;

О – мінімально припустимий вміст кисню у воді водоймища, мг/л

.

5.ВИБІР МЕТОДУ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД

Необхідний ефект очистки стічних вод в місті перед скиданням їх в водоймище за різноманітними показниками шкідливості визначається як

;

 Сеn і Сex –значення інгредієнтів у стічній воді, що відповідно потрапляє на очистку і скидається у водоймище.

За завислими речовинами

4

По БСК

.

Відповідно до цих даних, можна зробити висновок, що стічні води міста треба піддати повній механічній та біологічній очистці й знезаражуванню.