Технологія очистки побутових стічних вод, страница 12

Вологкість суміші осадів визначають за формулою

,

.

9.2.Розрахунок метантенків

Для анаеробного бродіння осаду в метантенках приймають термофільний режим. Завантаження метантенків рівномірне впродовж доби. Дозу щодобового завантаження приймають згідно з вологістю суміші осадів, Дmt=17% [1].

Об'єм метантенків, м3

,

де Wсум - добовий об'єм осадів, м3;

Дmt - доза завантаження, приймається за табл. 59 [1]:

м3.

До проекту приймаємо 2 метантенки: номер проекту 902 - 2 – 227,

діаметр 12,5 м,

об’єм одного резервуара 1000 м3;

висота: верхнього конуса 1,9 м,

           циліндричної частини 6,5 м,

           нижнього конуса 2,15 м,

будівельний об’єм будинку обслуговування 625 м3,

кіоск газової мережі 100 м3.

Фактична доза завантаження: 174,36·100/1000=17,4%.

Розпад беззольної речовини осаду, що завантажується (Rr, % визначають за формулою:

Rк = Rlim - Kr·Дmt,

де Rlim -максимально можливе зброджування беззольної речовини осаду, що завантажується, %, приймаємо:

для осаду з первинного відстійника - 53%;

для надлишкового  активного мулу і контактних резервуарів - 44%;

Kr - коефіцієнт, що залежить від вологості осаду, приймаємо Kr=0,31.

Кількість беззольної речовини для подібних опадів за даними хімічних аналізів складає 73% в осаді після первинних відстійників і 70% в активному мулі та в осаді з контактних резервуарів.

Величину Rlim в даному випадку розраховують як середньозважену для всіх видів опадів за беззольною речовиною.

Середня величина можливої межі зброджування, %:

=

= 0,481 чи 48,1%,