Технологія очистки побутових стічних вод, страница 15

Вихідні дані: розрахункова витрата стічних вод qw = 2493,9 м3/год, для міських стічних вод БСКповн вихідної води Len – 114,3 мг/л; БСКповн очищених вод Lex - 15 мг/л; винос із вторинних відстійників ai - 15 мг/л.

На початку визначають ступінь рециркуляції Ri, в якій величина мулового індексу в першому наближенні приймається Ii = 100 см3/м, чи доза в аеротенку -  ai встановлюється в результаті техніко-економічних розрахунків. Орієнтовно ai = 2 г/л. За формулою (52) в СНіП 2.04.03-85

.

Для забезпечення нормального видалення мулу з вторинних відстійників з насосами варто приймати Ri = 0,3.

БСКповн води, що надходить на початку аеротенка - витискувача Lmix з урахуванням розведення циркуляційним мулом розраховується за формулою (51) в СНиП 2.04.03-85:

.

Період аерації визначається за рівнянням (50) в СНіП 2.04.03-85, в якому значення констант і коефіцієнтів для розглянутого прикладу за табл. 40 СНіП 2.04.03-85 мають наступні значення: pmax = 85 мг/(г-год), Кl = 33 мг/л; Кl = 0,625 мг/л; φ = 0,07 л/г; s = 0,3.

При Lex - 15 мг/л коефіцієнт Кр = 1,5. Концентрація кисню визначається техніко-економічними розрахунками з урахуванням типу аераторів. Приблизно С0 = 2 мг/л:

.

Об’єм аеротенку і витискувача з урахуванням рециркуляційної витрати визначається за залежністю (58) в СНіП 2.04.03-85:

.

Приймаємо 4 4-х коридорні аеротенки, кожний шириною 4,5 м, робоча глибина – 3,2 м, довжина – 36м.

Для розрахунку вторинного відстійника треба уточнити величину мулового індексу за навантаженням на мул, що розраховується за формулою СНіП 2.04.03-85, де для аеротенку-витискувача без регенерації вихідна величина БПК дорівнює Lmix:

.