Система управління сумського підрозділу компанії NetCracker

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

Сумський державний університет

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра управління

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Основи менеджменту”

на тему „Система управління сумського підрозділу компанії NetCracker”

Виконав                                                           Студент групи М-91

                                                                         Шаванов Андрій Сергійович

Перевірив                                                        Викладач

                                                                         доктор економічних наук, професор

                                                                         Балацький Олег Федорович

СУМИ СумДУ 2011


Зміст

Вступ. 3

1 Теорія структур організаційного управління. 5

1.1 Концепція організаційної структури. 5

1.2 Лінійна структура управління. 6

1.3 Функціональна структура управління. 8

1.4 Лінійно-функціональна структура управління. 9

1.5 Дивізіонна структура управління. 10

1.6 Матрична структура управління. 11

2 Аналіз організаційної структури управління сумського офісу компанії NetCracker 13

2.1 Характеристика компанії NetCracker 13

2.2 Особливості в організації роботи сумського офісу компанії 15

3 Переваги та недоліки структури управління офісом. Заходи щодо удосконалення оргструктури. 21

Висновки. 26

Список використаної літератури. 28


Вступ

Вивчаючи теорію менеджменту, ми завжди звертаємося до прикладів, щоб побачити, як ця теорія знаходить використання у реальному житті.

Уся теоретична база, що була набута нами під час вивчення дисципліни «Основи менеджменту» знаходить використання у практичній діяльності сучасних підприємств, стаючи основою для побудови управлінських систем.

Оскільки метою підготовки спеціалістів-менеджерів на сучасному етапі є формування фахівців, які за своїми професійними знаннями, навичками та вміннями, а також соціальним світоглядом були б здатні працювати на різних управлінських ланках виробничої та невиробничої сфери, то у цій роботі я звернусь до дослідження діяльності сучасного іноземного підприємства, яке працює в галузі інформаційних технологій.

Важливість системного мислення для майбутнього фахівця-управлінця підтверджує актуальність питання дослідження управлінських систем. Компанія NetCracker є одним із світових лідерів галузі послуг у сфері інформаційних технологій, і розміщення філіалу цієї компанії у місті Суми не є випадковим.

Компанія орієнтується на висококваліфікованих молодих спеціалістів у галузі інформаційних технологій, насамперед на випускників та студентів СумДУ. Система управління компанії не є типовою для українських підприємств, але ефективність її використання в нашій країні робить актуальним питання дослідження системи управління компанії NetCracker в Україні.

Використовуючи інформацію, яку компанія надає у вільний досвід у мережі Інтернет, інформацію, яку можна знайти на інформаційних стендах NetCracker у СумДУ, аналізуючи цю інформацію на основі знань про теорію менеджменту, що були здобуті в процесі вивчення дисципліни «Основи менеджменту», у цій роботі буде досліджена управлінська система компанії.

Завданням роботи є аналіз системи управління компанії, визначення її переваг та недоліків, а також можливостей для вдосконалення цієї системи. Об’єктом дослідження є українське представництво компанії NetCracker, особливо офіс у м. Суми, предметом дослідження є система управління компанії.

Важливість цієї курсової роботи полягає в розвитку критичного мислення майбутнього фахівця-менеджера, умінні знаходити інформацію та аналізувати її. Але найбільш важливим є те, що виконуючи цю курсову роботу, я бачу, як теорія застосовується на практиці, які переваги даної моделі управління та які недоліки можна виявити за наявних умов, та що слід зробити для усунення цих недоліків.

У роботі буде йти мова про теорію управлінських структурних формацій, буде надана загальна інформація про компанію NetCracker та про ті послуги, яка вона надає, буде надана інформація про роботу сумського офісу NetCracker та його відділи.


1 Теорія структур організаційного управління

1.1 Концепція організаційної структури

Структура управління -  це форма побудови, облаштування об’єкту управління, метод його внутрішньої організації, зв’язки елементів суб’єкту, які дозволяють провадити необхідні функції управління. Але якщо передавати це більш простими та зрозумілими словами, це побудова системи організації.

Структура управління повинна бути стійкою, стабільною та упорядкованою, тому основними чинниками, що визначають тип, складність та ієрархічність організаційної структури управління підприємства, є:

—  галузь підприємства;

—  масштаб виробництва й обсяг продажу;

—  номенклатура продукції, що випускається;

—  складність і рівень уніфікації продукції;

—  рівень спеціалізації, концентрації, комбінування і кооперування виробництва;

—  ступінь розвитку інфраструктури регіону;

—  міжнародна інтегрованість підприємства та ін.

Структура організації залежно від зазначених чинників може бути лінійною, функціональною, лінійною зі штабним органом управління, функціональною зі штабним органом управління, лінійною-функціональною, дивізіонною.

Деякі науковці також виділяють інші типи так званих адаптивних структур, які є більш гнучкими, ніж вказав вище. До них відносять і матричну структуру, до розгляду якої я звернусь більш детально.

1.2 Лінійна структура управління

Найбільш класичною формою організаційної структури управління підприємством є лінійна система, що ґрунтується на принципі єдності розподілу доручень. Така система управління відома нам ще з найдавніших часів, бо саме такою є військова система управління. Право віддавати розпорядження має тільки вища інстанція. Починаючи від керівника підприємства і до найнижчої ступені ієрархії проводиться єдина лінія управління, що має кілька проміжних ступіней. Планування робіт і контроль за їх виконанням здійснюються по вертикалі від керівника до виробничих підрозділів, що виконують управлінські функції.

Застосування такої організаційної структури управління доцільне для невеликих підприємств. Вона дає змогу створювати чіткі і наочні відносини між вищими інстанціями та підлеглими на підприємствах, однак застосування цієї системи призводить до значних навантажень для окремих проміжних інстанцій. Ця структура не є гнучкою, вона є консервативною. Керівник дуже віддалений від нижчої ланки управління. Також недоліком є те, що один керівник повинен відповідати за усі функціональні дільниці. Досить важко знайти такого багатофункціонального керівника.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
608 Kb
Скачали:
0