Система управління сумського підрозділу компанії NetCracker, страница 4

Але спочатку звернемо увагу на систему централізації та децентралізації, що застосовується по відношенню до сумського відділення. Але я вважаю, що слова «централізація» та «децентралізація» в даному контексті слід замінити словом «взаємодія».

Говорячи простою мовою, сумське відділення є виконавцем. Тобто ніяких стратегічних рішень на сумському рівні не приймається. Його робота спрямована на виконання планів, що встановлюються київським та російськими відділеннями компанії, а також безпосередньо головним офісом.

Самостійність сумський офіс має лише у вирішенні проблем операційного характеру, навіть прийняття нового співробітника, звільнення або придбання обладнання погоджується з відповідним функціональним підрозділом.

Адміністративне керівництво сумського офісу надає фінансову звітність як головному офісу у Росії (Москва), так і київському офісу. але у питаннях бухгалтерського обліку підрозділ підпорядковується виключно київському офісу. У питаннях страхування, кадрового діловодства, найму/звільнення та обліку робочого часу, а також у більшості питань юридичного характеру сумський офіс підпорядковується виключно київському підрозділу.

Проте в усіх інших питаннях, серед яких оплата праці, закупівля обладнання, питання щодо командировок та навчання командировок, сумський підрозділ підпорядковується як київському, так і московському офісам.

Підрозділ людських ресурсів підпорядковується у більшості питань саме московському офісу, бо саме московський офіс складає плани найму та приймає рішення щодо прийняття людини на роботу. В питаннях розробки внутрішніх нормативних документів, таких як посадові інструкції та накази, сумський підрозділ підпорядковується київському офісу.

Відділ QA, найбільший підрозділ сумського офісу, як вже зазначалося раніше, у більшості питань підпорядковується московському офісу. Але спів робітники цього відділу підпорядковуються також своїм функціональним керівникам, які можуть розташовуватись у будь-якому відділені компанії у світі.

Департамент SQI підпорядковується лінійно головному офісу компанії у м. Вол сем (США), головний офіс вирішує питання, пов’язані з розподілом різних співробітників на проекти. Щодо інших питань сумський підрозділ взаємодіє з відповідними функціональними керівниками.

Відділ інформаційних технологій підпорядковується московському відділення, саме з них погоджуючи питання розвитку відділу IT, закупівель та обслуговування інформаційної техніки та проведення планових технічних робіт в офісі.

Відділи Brand management group та Operation Support group взаємодіють з різними підрозділами компанії залежно від функціонального розподілу, але найбільш важливі питання вирішують саме завдяки безпосередній взаємодії з головним офісом у США.

Але щодо питань кадрового та фінансового характеру, взаємодія відбувається в головним офісом в Україні (Київ).

Цей підрозділ має найбільш розгалужену систему взаємозв’язків.

Рисунок 2.2 – Взаємодія сумського підрозділу з іншими

Оскільки процес розробки та впровадження продуктів NetCracker основується на проектній роботі, то окрім лінійних менеджерів, у співробітників є ще й проектні менеджери (функціональні керівники). Маємо матричну систему управління, оскільки співробітник підпорядковується як лінійному, так і функціональному керівникам.

У таблиці 2.1 бачимо приклад матричної структури управління, де колонки - це відділи, а рядки - проекти.

Наприклад, системний аналітик з відділу аналітиків може брати участь на різних проектах в різних ролях (бізнес аналітик, системний інженер, системний аналітик). Він відноситься до одного відділу і підпорядковується одному лінійному менеджеру, але через відмінності проектів, на яких він працює, у нього будуть різні проектні менеджери.

Таблиця 2.1 – Матрична структура управління підрозділів компанії NetCracker

Проекти/відділи

Відділ аналітиків

Відділ технічної підтримки

Відділ QA

France Telecom

системний аналітик

на France Telecom

інженер технічної підтримки

інженер QA

Maxis

бізнес аналітик на Maxis

інженер технічної підтримки

інженер QA

Telstra

системний інженер на Telstra

інженер технічної підтримки

інженер QA

Проектний менеджер відповідає за те, що і коли повинно бути зроблено за конкретним проектом.

Лінійний ж керівник відповідає за професійний ріст своїх підлеглих, їх розвиток і мотивацію, задоволеність співробітника роботою, а також допомагає у вирішення адміністративних, HR та інших питань.

Відсутність на роботі, відпустки або зміни у графіку роботи потрібно погоджувати в першу чергу з проектним менеджером (так як він займається плануванням завдань і визначенням термінів їх виконання) а після того підтверджувати у лінійного менеджера (і пересилати узгоджену інформацію в відділ людських ресурсів).

Рисунок 2.3 – Глобальна взаємодія сумського офісу з іншими підрозділами компанії

На представленому вище рисунки ми можемо побачити усі підрозділи компанії, з якими взаємодіє сумське відділення. Між відділеннями компанії у різних країнах відбувається активний обмін досвідом, працівники сумського підрозділу мають можливість побувати майже у будь-якій частині світу завдяки командировкам.

3 Переваги та недоліки структури управління офісом. Заходи щодо удосконалення оргструктури